Koolituste kalender

KOOLITUSTE KALENDER Kevad 2019

Prantsuse keel algajad

Prantsuse keel (A1.1)

KELLELE?
Kui Sa ei ole varem prantsuse keelt õppinud ja soovid korralikke algteadmisi omandada,
Kui Sa meie kodulehe testist said vähem kui 33 punkti,
Kui Sa tunned huvi prantsuse keele ja kultuuri vastu,
                                                                                     siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.
KUIDAS?
Aitame Sul omandada algteadmised prantsuse keelest, mis võimaldaksid Sul toime tulla igapäevastes olukordades ja jätkata soovi korral õpinguid. Tegeleme kõigi keeleaspektidega - rääkimise, kuulamise, lugemise ja kirjutamisega. Tunnitöös paneme põhirõhu siiski rääkimisele. Seejuures ei unusta me süstemaatiliselt grammatikaga tegeleda.
Kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi, et õppetöö oleks võimalikult efektiivne ja eluline - paaristööd, dialooge, erineval viisil puuduva info hankimist, sõnavaramänge, rollimänge jne. Õppetöö toimub harjutades. Lisaks kursuselt saadavatele keelealastele teadmistele pakume ka huvitavaid ja silmaringi avardavaid tunde.

Kursuse lõpuks oskad lihtsaid väljendeid kasutades rääkida endast, oma perekonnast ja enda vahetust ümbrusest. Lisaks saad turistina hakkama mõningates situatsioonides, kus on vaja vahetada viisakusväljendeid või lihtsamat laadi infot, st tervitada ja hüvasti jätta, vabandada, küsida kella või hinda, kohvikus toitu tellida, teed küsida ja juhatada, osta rongipiletit või reserveerida tuba hotellis.


Kursus baseerub 
Agenda 1 (Hachette, 2011) ning Le Nouveau Taxi ! 1 (Hachette, 2009) õppematerjalidel.

KÄSITLEMISELE TULEVAD TEEMAD:
Tervitamine ja hüvastijätt, tutvumine ja tutvustamine.
Hobid ja harrastused.
Töö ja puhkus.
Perekond, sõbrad, kolleegid.
Minu kodumaa ja -linn.
Prantsusmaal reisimas: rongipiletit ostmine, tee küsimine, kohvikus ja hotellis. Postkaardi kirjutamine.
Ettepanekud ja kutsed. Keeldumine ja nõustumine.
Pühad ja tähtpäevad.

Prantsuse keele A1 taseme  õppekava

HIND: 150 € / 144 € ((üli)õpilased ja 2018. a. kevadel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.
KURSUSE MAHT: 37 ak t (17.09 - 17.12 E 17.30 - 19.30)
ÕPPEMATERJAL: Hind sisaldab õppematerjali
Nõustun ja registreerun
Tagasi