Koolituste kalender

KOOLITUSTE KALENDER Sügis 2019

Itaalia keel veidi õppinutele

Itaalia keel (A1.2)

KELLELE?
Kui Sa oled juba ühe semestri itaalia keelt õppinud;
Kui Sa oled kunagi itaalia keelega algust teinud, oskad lugeda ja tead põhilisi väljendeid enda tutvustamise ja enda ümbruse kirjeldamise kohta,
Kui Sa tunned, et alustatud keeleõpinguid tuleks kindlasti jätkata,
                                                                                    siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS?
Aitame neil, kes itaalia keele õpingutega juba algust on teinud, oma teadmisi ja oskusi edasi arendades järgmisele tasemele jõuda. Kuigi eesmärgiks on arendada nii rääkimis-, kuulamis-, lugemis- kui kirjutamisoskust, paneme tunnitöös põhirõhu siiski rääkimisele. Lisaks tegeleme süstemaatiliselt grammatikaga, kuid mitte pelgalt lünkasid täites ja tabelites näpuga järge ajades, vaid pigem suuliselt harjutades, harjutades ja veelkord harjutades. Kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi (mini-dialooge, sõnavaramänge, rollimänge, lauamänge jne), et õppetöö oleks võimalikult efektiivne, tunnid huvitavad, mõtestatud ja eesmärgistatud.


Kursuse lõpuks oskad viisakalt paluda ja korraldusi anda, teed küsida ja juhatada, rahulolematust väljendada ning saad hakkama poes, rongi- ja lennujaamas.

Kursus baseerub õppematerjalidl Espresso ja Piazza Navona ning Folkuniversiteteti õppematerjalidel.

KÄSITLEMISELE TULEVAD ITAALIA KEELE A1 ÕPPEKAVA TEEMAD:
Hotellis: Tuba ja korter. Teenused hotellis. Kuud.
    Funktsionaalne keel: Hotellitoa broneerimine. Probleem ja selle lahendamine. Kuupäeva ütlemine.
    KeeleteadmisedC´é / Ci sono konstruktsioon. Ajamäärus (mis ajani?). Eessõna ja artikli 
     ühildumine (in + la = nella jne). Arvsõnad. Järgarvud.
Reisil: Objektid linnas. Rongijaamas. Hotellis
Funktsionaalne keel: Tee juhatamine. Pileti ostmine, vestlus rongijaamas. Kuupäeva ütlemine.
Keeleteadmised: Omadussõna. Määrav artikkel (mitmus). Konstruktsioonid sõnaga ´molto
Puhkusele!: Juhtumused ja kogemused. Mida teha puhkusel? Ilmakaared ja asukoht. Ilm.
Funktsionaalne keel: Milline ilm on?
Keeleteadmised: Ajaväljendid. Minevik (passato prossimo; kogemuste kirjeldamine). Omadussõna ülivõrre
(bravissimo)
Itaalia köök: Toit ja toiduained. Toidupoes. Aastaajad.
Funktsionaalne keel: Vestlus toidupoes. Kas ma saaksin retsepti?
Keeleteadmised: Koguse ja mahu eessõnad. Määrav asesõna (ainsus ja mitmus). Umbisikuline tegumood
(olevik).


Itaalia keele A1 taseme õppekava
HIND: 115 € (Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.)
KURSUSE MAHT: 28 ak t auditoorset tööd (õppe kogumaht 40 ak t) Periood: 31.01 - 02.05 Aeg: N 17.30 - 19.00 Koolitaja: Helmet Toots
ÕPPEMATERJAL: hind sisaldab õppematerjali
Tagasi