Koolituste kalender

KOOLITUSTE KALENDER Kevad 2019

Rootsi keel veidi õppinud

Rootsi keel (A1.2)

KELLELE?
Kui Sa oled juba ühe semestri rootsi keelt õppinud;
Kui Sa oled kunagi rootsi keelega algust teinud, oskad pisut lugeda ja tead põhilisi väljendeid enda tutvustamise ning ümbritseva kirjeldamise kohta;
Kui Sa tunned, et alustatud keeleõpingutega tuleks kindlasti jätkata,
                                                                                     siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS?
Tegeleme kursusel nii rääkimise, kuulamise, lugemise kui kirjutamise harjutamisega, ent aina rohkem pöörame tähelepanu kõnelemisele. Kindlasti ei unusta me ka süstemaatilist grammatikaga tegelemist. Grammatika õppimine, nii nagu meie seda näeme, ei toimu pelgalt lünki täites ja tabelites näpuga järge ajades, vaid pigem suuliselt harjutades, harjutades ja veelkord harjutades. Kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi (minidialooge, sõnavaramänge, rollimänge, lauamänge jne), et õppetöö oleks võimalikult efektiivne, tunnid huvitavad, mõtestatud ja eesmärgistatud.
Kursuse lõpuks oskad öelda kuupäevi, viisakalt paluda, pakkuda ja ettepanekuid teha ning saad hakkama toidu- ja riidepoes, restoranis, rongi- ja lennujaamas jne.
Kursus baseerub õppekomplektil Rivstart A1+A2 ja Folkuniverisiteteti õppematerjalidel.

MÕNED KÄSITLEMISELE TULEVAD TEEMAD:

 1. Linnas: Vaba aja tegevused. Meelelahutus. Huvid ja hobid. Nädalapäevad. Rahvused.
  Funktsionaalne keel: Ettepanekute tegemine. Kohtumiste kokkuleppimine.
  Keeleteadmised:  Sagedusmäärsõnad. Modaalverbid + infinitiiv.
 2. Perekond: Perekond ja sugulased. Elulugu. Aastaajad.
  Funktsionaalne keel: Nõustumine. Aktiivne kuulamine.
  Keeleteadmised: Lihtminevik. Omastav asesõna ja omadussõna.
 3. Sisseostude tegemine: Esmatarbekaubad ja toiduained. Kogus ja kaal. Lemmiksöök.
  Funktsionaalne keel: Kontakti loomine. Viisakad küsimused. Asukoha ütlemine.
  Keeleteadmised: Eessõnad. Nimisõna määratud vorm mitmuses. Keskvõrre.


Rootsi keele A1 taseme õppekava

HIND: 150 € / 144 € Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.
KURSUSE MAHT: 37 ak t auditoorset tööd (õppe kogumaht 54 ak t) Periood: 31.01 - 02.05 Aeg: N 17.30 - 19.30 Koolitaja: Inkari Lindve
ÕPPEMATERJAL: Hind sisaldab õppematerjali.
Tagasi