Koolituste kalender

KOOLITUSTE KALENDER Sügis 2018

Eesti keel A2

Eesti keel (A2.1)

If you have studied Estonian for two terms already,
If you scored between 40-50 points in the test available on our website,

If you are convinced you should know Estonian a little better,
If you are willing to actively take part in lessons,
                                                                                                    this is the course for you.


We deal with topics and sentence structures that help you to successfully express yourself in simple daily and work-related situations. As we aim at widening your vocabulary and enhancing the courage to speak, the emphasis is placed on developing speaking skill. In addition, we also deal with developing listening, reading and writing skills as well as practise grammar.
We combine business with pleasure using a variety of methods and activities such as pair work, group work, dialogues, information gap activities, vocabulary games, role plays, board games, etc.
By the end of the course you will know how to politely start and finish conversations, make requests, offers and suggestions. You will also cope while shopping for food or clothes, eating out at a restaurant, filing complaints, expressing your preferences etc.

TOPICS:
Getting to know
Bon appetit
Shopping
Home and home appliances
Leisure time. Sport.
 

KELLELE?
Kui Sa algaja ei ole, aga päris kesktasemel ka veel mitte,
Kui Sa meie kodulehe testist said 40-50 punkti,
Kui Sa tunned, et keeleoskus on passiivne, ja soovid end eesti keeles ladusamalt väljendada,
Kui Sa oled valmis tundides aktiivselt kaasa lööma,
                                                                                     siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS?
Sõnavara, sõnavara ja veelkord sõnavara, sest kui grammatikata on raske, siis sõnavarata teatavasti võimatu rääkida. Eesmärgiks on Su aktiivse sõnavara suurendamine, et lisaks arusaamisele ka rääkimine ladusamalt läheks. Kinnistame juba õpitud grammatikateemasid ja õpime juurde. Grammatika integreerime teiste oskustega ehk lihtminevikku õpime selleks, et rääkida minevikus toimunust, ja küsimuste moodustamist selleks, et saaks poes ja restoranis küsida jne. Pöörame tähelepanu väljenditele ja konstruktsioonidele, mis võimaldavad viisakalt hakkama saada erinevates igapäevastes situatsioonides. Teeme kõik, et tunneksid end eesti keeles üha kindlamalt ja kodusemalt. Kasuliku ja meeldiva ühildamiseks kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi: paaris- ja grupitööd, dialooge, erineval viisil puuduva informatsiooni hankimist, sõnavaramänge, rollimänge, lauamänge jne).

KÄSITLEMISELE TULEVAD TEEMAD:

1. Tutvumine ja tutvustamine. Riigid, rahvused, perekond.
Funktsionaalne keel: Vestluse viisakas alustamine ja lõpetamine.
Keeleteadmised: Viisakusväljendid.
2. Head isu.
Funktsionaalne keel: Kohvikus suhtlemine. Palvete esitamine, ettepanekute tegemine.
Keeleteadmised: Ainsuse ja mitmuse osastav.
3. Riided. Riidepoes.
Funktsionaalne keel: Vestlus riidepoes. Abi palumine ja pakkumine.
KeeleteadmisedMis? Mille? Mida? ainsuses ja mitmuses.
4. Kodu ja kodutehnika.
Funktsionaalne keel: Kaebuse esitamine. Toote tagastamine.
Keeleteadmised: Kohakaassõnad ((maja) taga, (laua) ümber, (seina) ääres jne).
5. Vaba aeg. Sport.
Funktsionaalne keel: Eelistuste väljendamine.
Keeleteadmised: Tegusõnad käin, teen, mängin, sõidan. Ajamäärsõnad. Lihtminevik.

Kursuse lõpuks on oluliselt laienenud Su sõnavara ja suurenenud rääkimisjulgus ning paranenud grammatika. Muuhulgas oskad ennast ametlikes situatsioonides tutvustada, viisakalt küsida, paluda, pakkuda, nõu küsida ja anda, kaebusi esitada, eelistusi väljendada jne.
HIND: 186 € / 180 € ((üli)õpilased ja 2018. a. kevadel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.
KURSUSE MAHT: 54 ak tundi (18.09 - 18.12 T/N 08.30 - 10.00) Koolitaja: Evelyn Pukspuu
ÕPPEMATERJAL: Hind sisaldab õppematerjali
Nõustun ja registreerun
Tagasi