Koolituste kalender

KOOLITUSTE KALENDER Sügis 2018

Hispaania keel madalam kesktase

Hispaania keel (A2.1)

KELLELE?
Kui Sa vajad hispaania keelt igapäevases suhtlemises;
Kui Sa oled juba kaks semestrit (~80 tundi) hispaania keelt õppinud;
Kui Sa algaja enam ei ole, aga päris kesktasemel ka veel mitte;
Kui Sa tunned, et Su hispaania keele oskus ei ole veel piisavalt hea ja soovid seda igakülgselt täiendada,
                                                                                 siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS?
Tegeleme kõigi keeleaspektide - rääkimise, kuulamise, lugemise ja kirjutamise arendamisega. Tunnitöös on põhirõhk asetatud siiski rääkimisele. Õpime teed juhatama, toitu tellima ja minevikust rääkima. Seejuures ei unusta me süstemaatiliselt grammatikaga tegeleda. Õpime muuhulgas ebareeglipäraseid tegusõnu, määrsõnu ja palju muud, et end hispaania keeles arusaadavalt väljendada.
Kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi, et õppetöö oleks võimalikult efektiivne ja eluline - paaris- ja grupitööd, dialooge, erineval viisil puuduva info hankimist, sõnavaramänge, rollimänge, lauamänge jne. Õppetöö toimub harjutades, harjutades ja veelkord harjutades. Lisaks kursuselt saadavatele keelealalistele teadmistele pakume ka huvitavaid ja silmaringi avardavaid tunde.

Kursus baseerub õppematerjalil AulaI Internacional 1 (2013) ning Folkuniversiteteti õppematerjalidel.

KÄSITLEMISELE TULEVAD TEEMAD:
 1. Minu päev: Igapäevased tegevused. Nädalapäevad, päevaosad.
  Funktsionaalne keel: Päevakavast rääkimine/igapäevased tegevused. Kellaaja küsimine.
  Keeleteadmised: Ebareeglipärased tegusõnad olevikus. Enesekohased tegusõnad olevikus.
 2. Toit:  Toiduained, söögikorrad ja toiduvalmistamise viisid.
  Funktsionaalne keel: Toidu tellimine restoranis, toidu kohta info küsimine.
  Keeleteadmised: Umbisikuline vorm, tegusõnade ’poner’ ja ’traer’ erinevus.
 3. Elukoht:  Linnade ja linnaosade kirjeldamine. Ametiasutused.
  Funktsionaalne keel: Tee juhatamine ja küsimine.
  Keeleteadmised: Kohaeessõnad, määrsõnad.
 4. Iseloom:  Omadussõnad. Iseloomustamine.
  Funktsionaalne keel: Minevikust rääkimine. Iseloomu head ja vead.
  Keeleteadmised: Täisminevik. Tegusõnad ’saber’ ja ’poder’
Hispaania keele A2-taseme õppekava

HIND: 150 € / 144 € ((üli)õpilased ja 2018. a. kevadel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.
KURSUSE MAHT: 37 akad. tundi (20.09 - 20.12; N 17.30 - 19.30) Koolitaja: Dagmar Treial
ÕPPEMATERJAL: hind sisaldab õppematerjali
Tagasi