Koolituste kalender

KOOLITUSTE KALENDER Kevad 2019

Hispaania keel madalam kesktase (A2.1+)

Hispaania keel (A2.1+)

KELLELE?
Kui Sa vajad hispaania keelt igapäevases suhtlemises;
Kui Sa oled juba kolm semestrit (~120 tundi) hispaania keelt õppinud;
Kui Sa algaja enam ei ole, aga päris kesktasemel ka veel mitte;
Kui Sa tunned, et Su hispaania keele oskus ei ole veel piisavalt hea ja soovid seda igakülgselt täiendada,
                                                                                 siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS?
Tegeleme kõigi keeleaspektide - rääkimise, kuulamise, lugemise ja kirjutamise arendamisega. Tunnitöös on põhirõhk asetatud siiski rääkimisele. Õpime teed juhatama, toitu tellima ja minevikust rääkima. Seejuures ei unusta me süstemaatiliselt grammatikaga tegeleda. Õpime muuhulgas ebareeglipäraseid tegusõnu, määrsõnu ja palju muud, et end hispaania keeles arusaadavalt väljendada.
Kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi, et õppetöö oleks võimalikult efektiivne ja eluline - paaris- ja grupitööd, dialooge, erineval viisil puuduva info hankimist, sõnavaramänge, rollimänge, lauamänge jne. Õppetöö toimub harjutades, harjutades ja veelkord harjutades. Lisaks kursuselt saadavatele keelealalistele teadmistele pakume ka huvitavaid ja silmaringi avardavaid tunde.

KÄSITLEMISELE TULEVAD HISPAANIA KEELE A2 TASEME ÕPPEKAVA 1. MOODULI TEEMAD:
 1. Mina ja hispaania keel: Keeled ja õppimine. Harjumused.
  Funktsionaalne keel: Raskustest rääkimine ja soovituste andmine. Tunnete kirjeldamine.
  Keeleteadmised: Üldolevik. Enesekohased tegusõnad. Eessõnad desde, hace, para, porque.
 2. Hispaania ja Ladina-Ameerika kino: Filmid ja näitlejad. Elulood.
  Funktsionaalne keel: Minevikust rääkimine. Lugude jutustamine. Sündmuste kestusest rääkimine.
  Keeleteadmised: Lihtminevik. Eessõnad desde, durante, hasta. Tegusõnad ir ja irse.
 3. Kodu: Maja ja selle osad. Mööbel ja kodutehnika. Kodu ja tubade kirjeldamine.
  Funktsionaalne keel: Asukoha kirjeldamine. Eelistuste ja arvamuse väljendamine.
  Keeleteadmised: Võrdlemine. Isikulised asesõnad. Eessõnad sin, con, debajo, encima, detras etc. Tegusõnade ser ja estar kasutamine. Tegusõnad gustar,encantar ja preferir.
Kursus baseerub õppematerjalil AulaI Internacional 2 (2013) ning Folkuniversiteteti õppematerjalidel.
HIND: 150 € / 144 € ((üli)õpilased ja 2018. a. sügisel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.
KURSUSE MAHT: 37 ak t auditoorset tööd (õppe kogumaht 54 ak t) Periood: 31.01 - 02.05 Aeg: N 17.30 - 19.30 Koolitaja: Dagmar Treial
ÕPPEMATERJAL: Hind sisaldab õppematerjali.
Tagasi