Koolituste kalender

KOOLITUSTE KALENDER Kevad 2019

Hispaania keel kesktase

Hispaania keel (B1.1)

KELLELE?
Kui Sul on madalam kesktase hispaania keeles juba saavutatud, aga tunned, et sellest ei piisa,
Kui Sa tunned, et lisaks sõnavara suurendamisele ja rääkimisoskuse parandamisele vajavad jätkuvalt süstemaatilist täiendamist ka grammatikaalased teadmised,
                                                                                     siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.
KUIDAS?
Sõnavara ja soravus, grammatika muidugi ka, aga mitte liiga suurtes kogustes - nii oleme üles ehitanud kesktaseme kursused. Kuigi endiselt pöörame tähelepanu kõigile keeleaspektidele ning parandame süstemaatiliselt grammatikaalaseid teadmisi, paneme tunnitöös põhirõhu siiski rääkimisele. Rohkem kui madalamatel tasemetel tegeleme erinevate väljendite ja lausekonstruktsioonidega, mida vajad oma arvamuse väljendamiseks, seisukohtade kaitsmiseks, nõu andmiseks jne. Emotsioonide sõnalisele väljendamisele lisaks heidame pilgu ka žestidele.
Usume põhimõttesse kuula, ja sa unustad, tee ise, ja sul jääb meelde. Seetõttu kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi, mis võimaldavad Sul aktiivselt tunnitöös kaasa lüüa - paaris- ja grupitööd, dialooge, erineval viisil puuduva informatsiooni hankimist, sõnavaramänge, rollimänge, lauamänge jne.

KÄSITLEMISELE TULEVAD TEEMAD:
 • Tervis: Tervis ja tervise probleemid. Sport. Kehaosad.
  Funktsionaalne keel: Enesetunde kirjeldamine. Nõu ja soovituste andmine. Sümptomite ja vaevuste kirjeldamine. Žestide kasutamine kõnelemisel.
  Keeleteadmised: Käskiv kõneviis. Tegusõnad ser, estar ja doler.
 • Mõeldes minevikule:  Enne ja nüüd. Ajaloo põnevaimad perioodid. Leiutised.
  Funktsionaalne keel: Arvamuse ja seisukohtade väljendamine. Minevikusündmuste ja -harjumuste kirjeldamine. Oleviku ja mineviku võrdlemine.
  Keeleteadmised: Kestev minevik (imperfecto).
 • Erilised hetked:  Meeldejäävad hetked ajaloost. Anekdoodid ja legendid.
  Funktsionaalne keel: Minevikust rääkimine. Emotsioonide väljendamine. Anekdootide ja legendide jutustamine.
  Keeleteadmised: Sidusväljendid. Lihtminevik (indefinido) ja kestev minevik (imperfecto). Tegusõna estar ja gerundiiv minevikus.
Kursuse lõpuks on oluliselt laienenud Su aktiivne sõnavara ning suurenenud rääkimisjulgus ja soravus. Oskad avaldada arvamust, nõustuda ja vastu vaielda, aga ka nõu anda ja soovitusi jagada - seda kõike ka vastavaid žeste kasutades. 

Kursus baseerub õppekomplektil Aula Internacional 2 ning Folkuniversiteteti õppematerjalidel.
HIND: 150 € / 144 € ((üli)õpilased ja 2018. a. kevadel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.
KURSUSE MAHT: 37 akad. tundi (19.09 - 19.12; K 17.30 - 19.30) Koolitaja: Dagmar Treial
ÕPPEMATERJAL: hind sisaldab õppematerjali
Nõustun ja registreerun
Tagasi