Koolituste kalender

KOOLITUSTE KALENDER Sügis 2019

Inglise k kõrgem kesktase B

Inglise keel (B2)

KELLELE?
Kui Sa juba omad kesktasemel teadmisi inglise keeles ja tunned, et sellest ei piisa,
Kui Sul läheb inglise keelt vaja ka tööalases suhtlemises (praegu või tulevikus),
Kui Sa soovid keskenduda valdavalt oma sõnavara suurendamisele ja ladususe parandamisele,
Kui Sa vähemalt momendil ei pea grammatikat prioriteediks,
Kui Sa oled valmis aktiivselt õppetöös kaasa lööma,
                                                                                     siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.
KUIDAS?
Kursus on üles ehitatud teemapõhiselt. Käsitletavad teemad on vähem või rohkem seotud tööga, kuid siiski piisavalt üldised, et sobida kõigile. Palju tähelepanu pöörame Social English'ile ehk sellele, kuidas vestlust arendades teiste rõõmudele ja muredele vastavalt reageerida, argumenteerida, kokkuvõtteid teha jne. Loo rääkimise ilmestamiseks vaatame tervikuna aegade süsteemi ning õpime sõnaliidete abil omadus- ja nimisõnu moodustama. Kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi, mis annavad võimaluse aktiivselt suhelda - rollimänge, sik-sak lugemist, puuduva informatsiooni hankimist, arutelusid, poolikuid ristsõnu jne. Suurim erinevus eelnevate tasemete kursustega võrreldes on see, et kõrgemal kesktasemel harjutame grammatikat peamiselt suuliselt ja tegeleme sellega just niipalju kui vajalik teatavate teemade käsitlemisel.

MÕNED KÄSITLEMISELE TULEVAD TEEMAD:
1) Mõistus: Isiksuse tüübid. IQ,. Inimvõimed ja selle piirid. Iseloomuomadused. Stereotüübid.
    Funktsionaalne keel: Põhjendamine, veenmine ja otsustamine.
    Keeleteadmised: Umbisikuline tegumood (have/get done). 
2) Veider, aga võimalik: Kummalised juhtumised ja maailmaimed (Stonehenge).
    Funktsionaalne keel: Arusaamise kontrollimine. Faktide edastamine.
    Keeleteadmised: Oletamine kasutades modaalverbe. Tõenäosus.
3) Suhtlemisest: Kaasaegsed käitumisnormid. Käitumine ja suhtlemine erineva kultuuritaustaga
     inimestega. Kollokatsioonid (go & get).
     Funktsionaalne keel: Palve ja sellele reageerimine. Üldistuste tegemine. Nõuanded.
     Keeleteadmised: Kaudsed küsimused. Tulevikuvormi kasutamine pakkumiste ja hetkeotsuste
     tegemisel (will).

Kursus baseerub õppekomplektil Cutting Edge Upper-Intermediate 3rd edition (2018) ning Folkuniversiteteti õppematerjalidel.

Inglise keele B2 taseme õppekava

HIND: 150 € / 144 € ((üli)õpilased ja 2018. a. sügisel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.
KURSUSE MAHT: 37 ak t auditoorset tööd (õppe kogumaht 54 ak t) Periood: 29.01 - 30.04 Aeg: T 17.30 - 19.30 Koolitaja: Sonya Thayer
ÕPPEMATERJAL: Hind sisaldab õppematerjali.
Tagasi