Koolituste kalender

KOOLITUSTE KALENDER Kevad 2019

Vestluskursus madalamale kesktasemele*

Inglise keele vestluskursus (A2)


KELLELE?
Kõigile, tegelikult. Üritame selle kursusega Su pisut rooste läinud keeleoskust värskendada ja keelealased teadmised oskusteks muuta. Niisiis, kursus on mõeldud nii neile, kes ei ole kaua keelega tegelenud, aga tahaks kunagi õpitut meelde tuletada, kui ka neile, kes tunnevad, et keelealaseid teadmisi on rohkem kui oskusi. Näiteks oled äsja mõne üldkeele kursuse läbinud ja tunned vajadust omandatud sõnavara-grammatikat kinnistada ning suhtlemist ladusamaks muuta. Eriti oodatud on aga kõik, kes arvavad, et nad ei saa sellele kursusele tulla, sest "Ma ei oska ju inglise keeles vestelda!"

KUIDAS?
Et tuleme kokku ja hakkame maast ja ilmast lobisema? ... Tegelikult mitte. Aluseks võtame kõige vajalikumad vestlema inspireerivad teemad. Nende raames laiendame sõnavara, õpetame juurde lausekonstruktsioone, mille abil üht või teist mõtet väljendada. Ja teeme seda kõike suuliselt harjutades. Lisaks paneme vestluskursustel võrreldes üldkeele kursustega rohkem rõhku sellele, kuidas erinevates igapäevastes olukordades edukalt hakkama saada - Small Talk, you know...
Kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi, mis teevad ühest vestluskursusest vestluskursuse - paaris- ja grupitööd, arutelusid, dialooge, erineval viisil puuduva informatsiooni hankimist, sõnavaramänge, rollimänge, lauamänge jne - ühesõnaga kõike, mis paneb rääkima, rääkima ja veelkord rääkima!

KÄSITLEMISELE TULEVAD TEEMAD:

 • Nimi: Tutvumine ja tutvustamine. Viisakas vestlus esmakohtumisel. Mis mind iseloomustab?
  Funktsionaalne keelSmall Talk.
 • Koht: Reisimine töö asjus ja muidu. Põnevad paigad.
  Funktsionaalne keel: Lennujaamas, lennukis ja hotellis.
 • Poes ja restoranis: Mida kinkida ja mida mitte? Lähme välja sööma. Töölõuna.
  Funktsionaalne keel: Nõuanded ja soovitused.
 • Hakakem asjalikuks!: Töö ja ametid. Minu töökogemus. Küsimuste esitamine.
  Funktsionaalne keel: Vajamineva informatsiooni hankimine ja täpsustamine.


Kursuse lõpuks on oluliselt suurenenud Su rääkimisjulgus ja soravus. Muuhulgas oskad erinevates välismaal reisides ette tulevates situatsioonides end tutvustada, viisakalt küsida, paluda, pakkuda, nõu anda jne.
Kursus baseerub õppekomplektidel New Inside Out, Real Listening and Speaking ja Folkuniversiteteti õppematerjalidel.

HIND: 125 €
KURSUSE MAHT: 30 ak t (14.05 - 15.06; E/T/N 08.30 - 10.00)
ÕPPEMATERJAL: Õppematerjalid sisalduvad hinnas
Tagasi