Koolituste kalender

KOOLITUSTE KALENDER Kevad 2019

Inglise keel veidi õppinud B

Inglise keel veidi õppinud (A1.2+)

KELLELE?
Kui Sa oled juba natuke inglise keelt õppinud,
Kui Sa oled õppinud inglise keelt kunagi ammu, palju unustanud ning kui meie kodulehe madalamast testist said 48-59 punkti,
Kui Sa tunned, et alustatud keeleõpinguid tuleks kindlasti jätkata,
                                                                                   siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS?
Aitame neil, kes keeleõpingutega juba algust on teinud, oma teadmisi ja oskusi edasi arendades järgmisele tasemele jõuda. Ehkki eemärgiks on arendada nii rääkimis-, kuulamis-, lugemis- kui kirjutamisoskust, paneme tunnitöös põhirõhu siiski rääkimisele. Kindlasti ei unusta me ka süstemaatilist grammatikaga tegelemist. Grammatika õppimine, nii nagu meie seda näeme, ei toimu pelgalt lünki täites ja tabelites näpuga järge ajades, vaid pigem suuliselt harjutades, harjutades ja veelkord harjutades. Kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi (mini-dialooge, sõnavaramänge, rollimänge, lauamänge jne), et õppetöö oleks võimalikult efektiivne, tunnid huvitavad, mõtestatud ja eesmärgistatud.

KÄSITLEMISELE TULEVAD JÄRGMISED TEEMAD:

1. Suhtlusvõrgustik: Kontakti loomine. Inimeste kirjeldamine.
Funktsionaalne keelVestluse alustamine. Huvi ülesnäitamine.
KeeleteadmisedOmadussõnad inimeste kirjeldamiseks. Küsimuste moodustamine.
2. Igapäevased tegevused: Hommikust õhtuni. Töö ja puhkus.
Funktsionaalne keel: Küsimuste esitamine ja neile vastamine.
Keeleteadmised: Sageduse määrsõnad, sõnade järjekord küsimustes.
3. Kohvikus ja restoranis: Söök
Funktsionaalne keel: Kohvikus tellimine, viisakad palved. Nõustumine ja keeldumine.
Keeleteadmised: Can/could you + verb I (Can/could you help me?), mind+verb+ing (Do you mind helping me?)

Kursuse lõpuks oskad rääkida oma igapäevastest toimetustest ning ei jää hätta ei tee juhatamise ega lennureisil vajamineva sõnavaraga. Pärast lennureisi oskad rääkida ka sellest, kus käisid ja mida nägid.
Kursus baseerub õppematerjalidel  In Company Elementary ja Folkuniversiteteti õppematerjalidel.


HIND: 150 € / 144 € ((üli)õpilased ja 2018. a. kevadel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.
KURSUSE MAHT: 37 akad. tundi (18.09 - 18.12, T 17.30 - 19.30) Koolitaja: Eva Pettai
ÕPPEMATERJAL: Õppematerjalid sisalduvad hinnas
Tagasi