Koolituste kalender

KOOLITUSTE KALENDER Sügis 2018

Inglise keel veidi õppinud B

Inglise keel veidi õppinud (A1.2+)

KELLELE?
Kui Sa oled juba natuke inglise keelt õppinud,
Kui Sa oled õppinud inglise keelt kunagi ammu, palju unustanud ning kui meie kodulehe madalamast testist said 48-59 punkti,
Kui Sa tunned, et alustatud keeleõpinguid tuleks kindlasti jätkata,
                                                                                   siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS?
Aitame neil, kes keeleõpingutega juba algust on teinud, oma teadmisi ja oskusi edasi arendades järgmisele tasemele jõuda. Ehkki eemärgiks on arendada nii rääkimis-, kuulamis-, lugemis- kui kirjutamisoskust, paneme tunnitöös põhirõhu siiski rääkimisele. Kindlasti ei unusta me ka süstemaatilist grammatikaga tegelemist. Grammatika õppimine, nii nagu meie seda näeme, ei toimu pelgalt lünki täites ja tabelites näpuga järge ajades, vaid pigem suuliselt harjutades, harjutades ja veelkord harjutades. Kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi (mini-dialooge, sõnavaramänge, rollimänge, lauamänge jne), et õppetöö oleks võimalikult efektiivne, tunnid huvitavad, mõtestatud ja eesmärgistatud.

KÄSITLEMISELE TULEVAD JÄRGMISED TEEMAD:

1. Igapäevased tegevused:  Hommikust õhtuni.Töö ja puhkus.
Funktsionaalne keel: Küsimuste esitamine ja neile vastamine.
Keeleteadmised: Sageduse määrsõnad, sõnade järjekord küsimustes.
2. Elu linnas: Suurlinnad. Objektid linnas ja maal.
Funktsionaalne keel: Tee juhatamine.
Keeleteadmised: Omadussõna võrdlusastmed, eessõnad tee juhatamiseks.
3. Olen käinud, olen näinud: Riigid ja reisimine.
Funktsionaalne keel: Lennujaamas ja lennureisil.
Keeleteadmised: Sissejuhatus täisminevikku (I have been…). Määrsõnad ever, never, yet, just.

Kursuse lõpuks oskad rääkida oma igapäevastest toimetustest ning ei jää hätta ei tee juhatamise ega lennureisil vajamineva sõnavaraga. Pärast lennureisi oskad rääkida ka sellest, kus käisid ja mida nägid.
Kursus baseerub õppematerjalidel New Headway ElementaryIn Company Elementary ja Folkuniversiteteti õppematerjalidel.

Inglise keele A1 taseme õppekava

HIND: 150 € / 144 € ((üli)õpilased ja 2018. a. kevadel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.
KURSUSE MAHT: 37 akad. tundi (18.09 - 18.12, T 17.30 - 19.30) Koolitaja: Eva Pettai
ÕPPEMATERJAL: Õppematerjalid sisalduvad hinnas
Nõustun ja registreerun
Tagasi