Koolituste kalender

KOOLITUSTE KALENDER Kevad 2019

Inglise keel kesktase I

Inglise keel (B1.1)

KELLELE?
Kui Sul on madalam kesktase inglise keeles juba saavutatud, aga tunned, et sellest ei piisa,
Kui Sa meie kodulehe kõrgemast testist said 61-70 punkti,
Kui Sa tunned, et lisaks sõnavara suurendamisele ja rääkimisoskuse parandamisele vajavad jätkuvalt süstemaatilist täiendamist ka grammatikaalased teadmised,
                                                                                     siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.
KUIDAS?
Sõnavara ja soravus, grammatika muidugi ka, aga mitte liiga suurtes kogustes - nii oleme üles ehitanud kesktaseme kursused. Kuigi endiselt pöörame tähelepanu kõigile keeleaspektidele ning parandame süstemaatiliselt grammatikaalaseid teadmisi, paneme tunnitöös põhirõhu siiski rääkimisele. Rohkem kui madalamatel tasemetel tegeleme erinevate väljendite ja lausekonstruktsioonidega, mida vajad oma arvamuse väljendamiseks, seisukohtade kaitsmiseks, huvi üles näitamiseks, kritiseerimiseks (nii et kritiseeritav sellest ei solvuks) jne.
Usume põhimõttesse kuula, ja sa unustad, tee ise, ja sul jääb meelde. Seetõttu kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi, mis võimaldavad Sul aktiivselt tunnitöös kaasa lüüa - paaris- ja grupitööd, dialooge, erineval viisil puuduva informatsiooni hankimist, sõnavaramänge, rollimänge, lauamänge jne.

KÄSITLEMISELE TULEVAD INGLISE KEELE B1 TASEME ÕPPEKAVA 1. MOODULI TEEMAD:

1) Sõbrad ja elustiil: Kes me oleme ja kust me tuleme? Kuidas suhtleme? Suhted.
    Funktsionaalne keel: Viisakas vestlus
    Keeleteadmised: Küsimuste moodustamine. Eessõnaga lõppev küsimus. Sagedusmäärused.
2) Adrenaliin: Spordialad. Tervis. Ekstreemsport.
    Funktsionaalne keel: Soovitused ja nõuanded.
    Keeleteadmised: Minevikuajad (Past Simple vs Past Continuous). Võrdlemine (as easy as, by
    far the most exciting, jne). Rõhutamine (tugev ja nõrk omadussõna).
3) Suhted ja perekond: Iseloomujooned. Sugulased ja tuttavad. Isiksus.
    Funktsionaalne keel: Kuidas kritiseerida ja reageerida kriitikale.
    Keeleteadmised: Ajavormid (Present Simple, Present Continuous & Present Perfect)
4) Võtame vabalt: Kuidas tähistatakse erinevaid sündmusi? Festivalid. Mis teeb peost peo?
    Funktsionaalne keel: Küllakutsed ja nendele vastamine.
    Keeleteadmised: Tuleviku ajad (Future Simple (will), going to, Present Continuous)

Kursuse lõpuks on oluliselt laienenud Su aktiivne sõnavara ning suurenenud rääkimisjulgus ja soravus. Oskad avaldada arvamust, nõustuda ja vastu vaielda, seltskondlikus vestluses osaleda, ametlikke kokkusaamisi kokku leppida, viisakalt kriitikat avaldada jne.
Kursus baseerub õppekomplektil New Inside Out Intermediate ja Folkuniversiteteti õppematerjalidel.

Inglise keele B1 taseme õppekava
HIND: 150 € / 144 € ((üli)õpilased ja 2018. a. sügisel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.
KURSUSE MAHT: 37 ak t auditoorset tööd (õppe kogumaht 54 ak t) Periood: 30.01 - 08.05 Aeg: K 17.30 - 19.30 Koolitaja: Tally Maegi
ÕPPEMATERJAL: hind sisaldab õppematerjali
Tagasi