Koolituste kalender

KOOLITUSTE KALENDER Sügis 2018

Rootsi keel kõrgem kesktase

Rootsi keel (B2.1)

KELLELE?
Kui Su testitulemus meie kodulehel oli üle 75 protsendi,
Kui Sa tunned, et soovid end rootsi keeles ladusamalt väljendada,
Kui Sa oled valmis tundides aktiivselt kaasa lööma,
                                                                                     siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS?
Aktiivne sõnavara ja soravus, grammatika muidugi ka, aga mitte liiga suurtes kogustes - nii oleme üles ehitanud kõrgema kesktaseme kursused. Kuigi endiselt pöörame tähelepanu kõigile keeleaspektidele ning parandame süstemaatiliselt grammatikaalaseid teadmisi, paneme tunnitöös põhirõhu siiski rääkimisele. Rohkem kui varasematel kursustel tegeleme erinevate väljendite ja lausekonstruktsioonidega. Õpime huvi üles näitama, arvamust avaldama, oma palveid nii esitama, et keegi ei suudaks Sulle "ei" öelda jne.
Usume põhimõttesse kuula, ja sa unustad, tee ise, ja sul jääb meelde. Seetõttu kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi, mis võimaldavad Sul aktiivselt tunnitöös kaasa lüüa - paaris- ja grupitööd, dialooge, erineval viisil puuduva informatsiooni hankimist, sõnavaramänge, rollimänge, lauamänge jne.

KÄSITLEMISELE TULEVAD TEEMAD:
 1. Faktid, müüdid ja valed: Linnalegendid. Kirjeldamine. Põhjus ja tagajärg.
  Funktsionaalne keel: Arvamuste ja mõtete väljendamine, verbid tycker, tror ja tänker.
  Keeleteadmised: Ajavormid. Omadussõna ülivõrde määratud vorm.
 2. Reisimisest: Puhkus ja reisimine. Turism ja trendid.
  Funktsionaalne keel: Trendide kirjeldamine.
  Keeleteadmised: Umbisikuline tegumood (S-passiv)
 3. Mis juhtus?: Sündmus ja uudis. Ajakirjandus ja sotsiaalmeedia.
  Funktsionaalne keel: Lühiinfo edastamine.
  Keeleteadmised: Tingimuslaused.
 4. Kultuurišokk: Elu väljaspool kodumaad. Kogemused ja elamused.
  Funktsionaalne keel: E-kirja kirjutamise põhimõtted.
  Keeleteadmised:  Ajavormid. Määrsõnad (satsadverb).
Kursus baseerub õppekomplektidel Rivstart (B1+B2), På svenska ja Svenska. Kurs i svenska ning Folkuniversiteteti õppematerjalidel.

HIND: 150 € / 144 € ((üli)õpilased ja 2018. a. kevadel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.
KURSUSE MAHT: 37 akad. tundi (18.09 - 18.12, T 17.30 - 19.30) Koolitaja: Inkari Lindve
ÕPPEMATERJAL: hind sisaldab õppematerjali
Nõustun ja registreerun
Tagasi