Koolituste kalender

KOOLITUSTE KALENDER Kevad 2019

Rootsi keel kõrgem kesktase

Rootsi keel (B2.1+)

KELLELE?
Kui Su testitulemus meie kodulehel oli üle 75 protsendi,
Kui Sa tunned, et soovid end rootsi keeles ladusamalt väljendada,
Kui Sa oled valmis tundides aktiivselt kaasa lööma,
                                                                                     siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS?
Aktiivne sõnavara ja soravus, grammatika muidugi ka, aga mitte liiga suurtes kogustes - nii oleme üles ehitanud kõrgema kesktaseme kursused. Kuigi endiselt pöörame tähelepanu kõigile keeleaspektidele ning parandame süstemaatiliselt grammatikaalaseid teadmisi, paneme tunnitöös põhirõhu siiski rääkimisele. Rohkem kui varasematel kursustel tegeleme erinevate väljendite ja lausekonstruktsioonidega. Õpime huvi üles näitama, arvamust avaldama, oma palveid nii esitama, et keegi ei suudaks Sulle "ei" öelda jne.
Usume põhimõttesse kuula, ja sa unustad, tee ise, ja sul jääb meelde. Seetõttu kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi, mis võimaldavad Sul aktiivselt tunnitöös kaasa lüüa - paaris- ja grupitööd, dialooge, erineval viisil puuduva informatsiooni hankimist, sõnavaramänge, rollimänge, lauamänge jne.

KÄSITLEMISELE TULEVAD TEEMAD:
 1. Kultuurišokk: Elu väljaspool kodumaad. Kogemused ja elamused.
  Funktsionaalne keel: E-kirja kirjutamise põhimõtted.
  Keeleteadmised:  Ajavormid. Määrsõnad (satsadverb)
 2. Elu kontoris. Iseloomud ja suhted kolleegidega. Optimistid ja pessimistid. Kontoritehnika. Suhtlemine rahulolematu kliendiga. Tarbijaõigused Rootsis.  
  Funktsionaalne keel: Kaebused ja ettepanekud.
  Keeleteadmised: Intransitiivsed ja transitiivsed tegusõnad. (pleegitama- pleekima). Tunderõhuline sõnajärg.  
 3. Tööotsingud ja võrgustikud. CV kirjutamine. Tööintervjuul suhtlemine.
  Funktsionaalne keel: Enese tutvustamine. Idiomaatilised väljendid kehaosadega (pöialt hoidma, pea sassis jne). 
  Keeleteadmised: Osutavad asesõnad (demonstratiivpronoomenid). Negatiivsed ja positiivsed omadussõnad inimeste kohta. Eessõnafraasid (prepositionsfraser).
 4. Läbiv teema: Aktuaalsed teemad Rootsi meediast.
 5. Rootsi kaasaegne mängufilm: Sõnavara, tegelaste analüüs, rollimängud.
Kursus baseerub õppekomplektidel Rivstart (B1+B2), På svenska ja Svenska. Kurs i svenska ning Folkuniversiteteti õppematerjalidel.

HIND: 150 € / 144 € ((üli)õpilased ja 2018. a. sügisel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.
KURSUSE MAHT: 37 ak t auditoorset tööd (õppe kogumaht 54 ak t) Periood: 29.01 - 30.04 Aeg: T 17.30 - 19.30 Koolitaja: Inkari Lindve
ÕPPEMATERJAL: Hind sisaldab õppematerjali.
Tagasi