Koolituste kalender

KOOLITUSTE KALENDER Kevad 2019

Prantsuse keel madalam kesktase

Prantsuse keel (A2)

KELLELE?
Kui Sa algaja enam ei ole, aga kesktasemel ka veel mitte,
Kui Sa oled prantsuse keelt juba mõne semestri õppinud,
Kui Sa tunned, et olemasolevatest teadmistest ei piisa,
                                                                                     siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.
KUIDAS?
Eesmärgiks on eelkõige Su aktiivse sõnavara suurendamine, et lisaks arusaamisele ka rääkimine ladusamalt minema hakkaks. Tegutseme selle nimel, et suudaksid lihtsamas igapäevases vestlussituatsioonis kaasa rääkida, ehkki mitte ise vestlust juhtida. Seejuures ei unusta me süstemaatiliselt grammatikaga tegeleda, korrates õpitut ja tutvudes uute teemadega (nt minevikuajad passé composé ja imparfait, tulevikuajad futur proche ja simple, tegusõnade konstruktsioonid ning asesõnad sihitisena, siduvad asesõnad). Grammatika integreerime teiste oskustega ehk liitminevikku õpime selleks, et rääkida minevikus toimunust, ja küsimuste moodustamist selleks, et saaks poes ja restoranis küsida jne.
Kasuliku ja meeldiva ühildamiseks kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi: paaris- ja grupitööd, dialooge, erineval viisil puuduva info hankimist, sõnavaramänge, rollimänge.

MÕNED KÄSITLEMISELE TULEVAD TEEMAD:

Perekond ja tuttavad. Välimuse kirjeldamine. Võrdlemine.
Elu vanasti ja praegu. Maal ja linnas. Meenutamine ja võrdlemine.
Kultuuriüritused. Reserveerimine. Kutsumine, keeldumine, nõustumine.
Tähtpäevad ja kingitused. Asjade kirjeldamine.
Kursus baseerub õpikutel Alter ego 1, Le nouveau taxi! 2.

Prantsuse keele A2 taseme õppekava
HIND: 115 € (Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.)
KURSUSE MAHT: 28 akad. tundi (20.09 - 20.12; N 19.05 - 20.35) Koolitaja: Helmet Toots
ÕPPEMATERJAL: hind sisaldab õppematerjali
Tagasi