Koolituste kalender

KOOLITUSTE KALENDER Sügis 2019

Prantsuse keel veidi õppinutele (A1.2)

Prantsuse keel (A1.2)

KELLELE?
Kui Sa oled juba ühe semestri prantsuse keelt õppinud;
Kui Sa oled kunagi prantsuse keelega algust teinud, oskad lugeda ja tead põhilisi väljendeid enda tutvustamise ja enda ümbruse kirjeldamise kohta,
Kui Sa tunned, et alustatud keeleõpinguid tuleks kindlasti jätkata,
                                                                                    siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS?
Aitame neil, kes prantsuse keele õpingutega juba algust on teinud, oma teadmisi ja oskusi edasi arendades järgmisele tasemele jõuda. Kuigi eesmärgiks on arendada nii rääkimis-, kuulamis-, lugemis- kui kirjutamisoskust, paneme tunnitöös põhirõhu siiski rääkimisele. Lisaks tegeleme süstemaatiliselt grammatikaga, kuid mitte pelgalt lünkasid täites ja tabelites näpuga järge ajades, vaid pigem suuliselt harjutades, harjutades ja veelkord harjutades. Kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi (mini-dialooge, sõnavaramänge, rollimänge, lauamänge jne), et õppetöö oleks võimalikult efektiivne, tunnid huvitavad, mõtestatud ja eesmärgistatud.


Kursuse lõpuks oskad viisakalt paluda ja korraldusi anda, teed küsida ja juhatada, rahulolematust väljendada ning saad hakkama poes, rongi- ja lennujaamas.

Kursus baseerub õppekomplektidel Agenda 1 (Hachette, 2011), Le Nouveau Taxi ! 1 (Hachette, 2009) ning Folkuniversiteteti õppematerjalidel.

KÄSITLEMISELE TULEVAD A1 ÕPPEKAVA TEEMAD:
Minu kodukoht: Asutused linnas.
     Funktsionaalne keel: Tee juhatamine (1).
     Keeleteadmised: Nimisõna ainsus ja mitmus. Umbmäärane ja määrav artikkel.
Kohvikus. 
     Funktsionaalne keel: Hinna küsimine ja ütlemine.
     Keeleteadmised: Küsisõnad quel, où, qui, que, quand, pourquoi.
Reisil: hotellis ja raudteejaamas. Kalender ja kell.
     Funktsionaalne keel: toa või pileti broneerimine.
     Keeleteadmised: Konstruktsioon il y a, eessõna kohamääruse

Prantsuse keele A1 taseme õppekava
HIND: 150 € / 144 € ((üli)õpilased ja 2018. a. sügisel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.
KURSUSE MAHT: 37 ak t auditoorset tööd (õppe kogumaht 54 ak t) Periood: 28.01 - 29.04 Aeg: E 17.30 - 19.30 Koolitaja: Helmet Toots
ÕPPEMATERJAL: hind sisaldab õppematerjali
Tagasi