Koolituste kalender

KOOLITUSTE KALENDER Kevad 2019

Rootsi keel madalam kesktase II

Rootsi keel (A2.2)


KELLELE?
Kui Sa vajad rootsi keelt tööalases või igapäevases suhtluses,
Kui Sa algaja enam ei ole, aga päris kesktasemel ka veel mitte,
Kui Sa tunned, et Su rootsi keele oskus ei ole veel piisavalt hea ja soovid seda igakülgselt täiendada,
                                                                                     siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS?
Tegeleme kõigi keeleaspektide - rääkimise, kuulamise, lugemise ja kirjutamise arendamisega. Tunnitöös on põhirõhk asetatud siiski rääkimisele, et lisaks arusaamisele ka enese väljendamine ladusamalt läheks. Seejuures ei unusta me süstemaatiliselt grammatikaga tegeleda. 
Kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi, et õppetöö oleks võimalikult efektiivne ja eluline - paaristööd, dialooge, erineval viisil puuduva info hankimist, sõnavaramänge jne. Õppetöö toimub harjutades, harjutades ja veelkord harjutades. Lisaks kursuselt saadavatele keelealastele teadmistele pakume ka huvitavaid ja silmaringi avardavaid tunde.
Kursuse lõpuks on oluliselt laienenud Su sõnavara ja suurenenud rääkimisjulgus ning paranenud grammatika. Muuhulgas saad hakkama seltskondlikus vestluses, oskad arvamust väljendada, restoranis toitu tellida, kutseid ning palveid esitada ja neile vastata.
Kursus baseerub õppekomplektil Rivstart (A1+A2), valitud paladel Rootsi meediast ning Folkuniversiteteti õppematerjalidel.


KÄSITLEMISELE TULEVAD ROOTSI KEELE A2 TASEME ÕPPEKAVA 2. MOODULI TEEMAD

 1. Töö ja haridus: minu haridus, tulevikuplaanid, sündmused ja nende kirjeldamine
  Funktsionaalne keel: Lihtsa CV koostamine.
  Keeleteadmised: Tulevik. Eessõnad ajaväljendites. Nimisõnavormide kordamine.
 2. Elukoht: Elukoha tüübid. Elukoha kirjeldamine. Kinnisvara ja kinnisvara kuulutused.
  Funktsionaalne keel: Info esitlemine. Vestluse arendamine.
  Keeleteadmised: Asukohaga seotud eessõnad. Võrdlusastmete kordamine.
 3. Telefoni keel: Teadete kirjutamine. Instruktsioonide mõistmine. Telefoni keel.
  Funktsionaalne keel: Viisakusvestlus. Lihtsate telefonikõnede tegemine.
  Keeleteadmised: Sõnajärjekord küsimuses ja kõrvallauses kordamine.

Rootsi keele A2 taseme õppekava

HIND: 115 € (Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.)
KURSUSE MAHT: 28 ak t (27.09 - 20.12, N 19.35 - 21.05)
ÕPPEMATERJAL: Õppematerjalid sisalduvad hinnas
Tagasi