Koolituste kalender

KOOLITUSTE KALENDER Kevad 2019

Norra keel madalam kesktase I

Norra keel (A2.1)

KELLELE?
Kui Sa oled juba kaks semestrit norra keelt õppinud,
Kui Sa oled kunagi norra keelega algust teinud, oskad lugeda ja tead põhilisi väljendeid enda tutvustamise ning enda ümbruse kirjeldamise kohta,
Kui Sa tunned, et alustatud keeleõpingutega tuleks kindlasti jätkata,
                                                                                    siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.
KUIDAS?
Tegeleme kursusel nii rääkimise, kuulamise, lugemise kui kirjutamise harjutamisega. Ent aina rohkem pöörame tähelepanu vestlusoskusele. Kindlasti ei unusta me ka süstemaatilist grammatikaga tegelemist. Grammatika õppimine, nii nagu meie seda näeme, ei toimu pelgalt lünki täites ja tabelites näpuga järge ajades, vaid pigem suuliselt harjutades, harjutades ja veelkord harjutades. Kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi (minidialooge, sõnavaramänge, rollimänge, lauamänge jne), et õppetöö oleks võimalikult efektiivne, tunnid huvitavad, mõtestatud ja eesmärgistatud. Kuulamisharjutusi tehes proovime harjuda norra keele murrete erineva kõlaga. Kursusel õpitavaks keeleks jääb aga siiski üks norra kirjakeeltest - bokmål. Kursuse lõppedes oled valmis oma suviseks Norra reisiks, et panna aasta jooksul õpitu proovile.
Kursusel kasutame baasmaterjaline õppekomplekti På vei (2012), mille autoriteks on Elisabeth Ellingsen ja Kirsti MacDonald ning online-materjale.

KÄSITLEMISELE TULEVAD JÄRGMISED TEEMAD:
 • Uus elu: Elu Norras, norralaste elustiil. Vabaajategevused.
  Funktsionaalne keel: Kuupäeva ütlemine.
  Keeleteadmised: Järgarvud. Omastav asesõna (ainsus ja mitmus).
 • Tervis: Kehaosad. Arsti juures. Õnnetus ei hüüa tulles.
  Funktsionaalne keel: Arstiaja broneerimine.
  Keeleteadmised: Ajavormid (presens perfektum vs preteritum). Ajaeessõnad for-siden, i, om.
 • Norra: Riik ja rahvas. Loodus ja inimene. Mida Norras teha saab?
  Funktsionaalne keel: Hulkade kirjeldamine (Kolm neljast, pooled jne)
  Keeleteadmised: Hulgamäärused (mye, mange), eessõnad (i, på).
HIND: 150 € / 144 € ((üli)õpilased ja 2018. a. kevadel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.
KURSUSE MAHT: 37 akad. tundi (25.09 - 18.12; T 19.00 - 21.00) Koolitaja: Adele Vaks
ÕPPEMATERJAL: hind sisaldab õppematerjali
Nõustun ja registreerun
Tagasi