Koolituste kalender

KOOLITUSTE KALENDER Kevad 2019

Vene keel madalam kesktase vestlus*

Vene keel madalam kesktase vestlus (A2)


KELLELE?
Kui Sa oled vene keelt õppinud, aga nüüd kipub õpitu ununema,
Kui Sa tunned, et Su keeleoskus on passiivne ja soovid end vene keeles ladusamalt väljendada,
Kui Sa vajad vene keelt igapäevases või tööalases suhtlemises,
Kui Sa oled valmis tundides aktiivselt kaasa lööma,
                                                                                   siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.
KUIDAS?
Kursus on üles ehitatud teemapõhiselt. Enamus käsitletavaid teemasid on vähem või rohkem tööga seotud, kuis siiski piisavalt üldised, et sobida kõigile.
Palju tähelepanu pöörame funktsionaalsele keele ehk sellele, kuidas erinevates (tööalastes) situatsioonides suhtlemisega väärikalt hakkama saada - kuidas leppida kokku kohtumisi, küsida ja anda nõu, avaldada arvamust, soovitada, telefonivestlusega hakkama saada, arendada seltskondlikku vestlust jne.
Teeme kõik, et tunneksid end vene keeles üha kindlamalt ja kodusemalt. Grammatikaga tegeleme just niipalju, kui on vajalik teatavate teemade käsitlemisel ehk tegemist ei ole kursusega, mis süveneks erinevate padež´ide temaatikasse.
Kasuliku ja meeldiva ühildamiseks kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi: paaris- ja grupitööd, dialooge, erineval viisil puuduva informatsiooni hankimist, sõnavaramänge, rollimänge, lauamänge jne.
Lubame, et kursuse lõpuks on oluliselt laienenud Su sõnavara ja suurenenud rääkimisjulgus. Muuhulgas oskad ennast ametlikes situatsioonides tutvustada, viisakalt küsida, paluda, pakkuda, nõustuda, soovitada, keelduda, saad hakkama telefonikõnedega, info täpsustamisega jne.

MÕNED KÄSITLEMISELE TULEVAD TEEMAD:

1. Minu töökoht ja tööpäev. Amet. Töökohustused ja töökaaslased. Unistuste töö.
2. Tööalane viisakus. Uus töökaaslane.
3. Uue töö otsing ja töövestlus.
4. Puhkepäevad ja puhkus. Plaanid, ootused, unistused.

HIND: 186 € / 180 € ((üli)õpilased ja 2018. a. kevadel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.
KURSUSE MAHT: 54 ak t (26.09 - 19.12 K/R 8.30 - 10.00) Koolitaja: Jelena Velman-Omelina
ÕPPEMATERJAL: Hind sisaldab õppematerjali
Tagasi