Koolituste kalender

KOOLITUSTE KALENDER Kevad 2019

Vene keel veidi õppinud

Vene keel veidiõppinutele (A1.2+)

 
KELLELE?
Kursus sobib Teile, kui olete juba ühe semestri vene keelt õppinud ja saite meie kodulehel olevast testist 40 - 61%. Kursused on mõeldud nii neile, kes ei ole kaua keelega tegelenud, aga tahaks nüüd kunagi õpitut meelde tuletada kui ka neile, kel keelealaseid teadmisi on rohkem kui oskusi ja tunnevad, et alustatud õpinguid tuleks kindlasti jätkata.

KUIDAS?
Aluseks võtame igapäevases (töö)elus sageli ettetulevad situatsioonid ja teemad. Nende raames laiendame sõnavara, õpetame juurde lausekonstruktsioone, mille abil üht või teist mõtet väljendada ning konkreetsetes situatsioonides toime tulla. Palju tähelepanu pöörame funktsionaalsele keelele - nt kuidas tervitada ja hüvasti jätta, kuidas avaldada arvamust, paluda ja pakkuda, infot täpsustada jne. Ja teeme seda kõike harjutades, harjutades ja veelkord harjutades. Suuliselt! Kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi, mis teevad ühest vestluskursusest vestluskursuse - paaris- ja grupitööd, arutelusid, dialooge, erineval viisil puuduva informatsiooni hankimist, sõnavaramänge, rollimänge, lauamänge jne.
Kursuse lõpuks oled üle saanud rääkimisbarjäärist, laienenud on sõnavara, paranenud arusaamine ja suurenenud rääkimisladusus.

Kursus baseerub õppematerjalil Поехали! ning Folkuniversiteteti õppematerjalidel.
 
MÕNED KÄSITLEMISELE TULEVAD TEEMAD
1) Töö: Ametid, töökohad ja –kohustused. Tööpäev. Edu- ja elulood.
     Funktsionaalne keel: Kuupäevade ja aastaarvude ütlemine.
2) Poes ja restoranis: Toiduained. Kohvikus ja restoranis. Esmatarbekaubad ja poed. Raha.
     Funktsionaalne keel: Poes ja restoranis. Hinna küsimine ja ütlemine. Viisakas palumine/tellimine.
3) Puhkusel ja reisil: Transport. Objektid ja üritused linnas.
     Funktsionaalne keel: Kuidas küsida ja anda nõu?
Keeleteadmised
1) Kellena?, aja- ja hulgamäärused.
2) Omadussõna ülivõrre, millega?
3) Liikumisverbide pööramine, kuhu? miks/milleks?

Vene keele A1 taseme õppekava
HIND: 150 € / 144 € ((üli)õpilased ja 2018. a. kevadel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.
KURSUSE MAHT: 37 akad. tundi (17.09 - 17.12; E 17.30 - 19.30) Koolitaja: Jelena Velman-Omelina
ÕPPEMATERJAL: Hind sisaldab õppematerjali
Nõustun ja registreerun
Tagasi