Koolituste kalender

KOOLITUSTE KALENDER Kevad 2019

Vestluskursus (EAKAD)

Inglise keele vestluskursus eakatele


KELLELE?
Kõigile huvilistele, kelle õpihimu ei ole lisandunud aastatega raugenud, ja kes seltskondlikku suhtlemist, ka võõrkeelset, kõrgelt hindavad.

KUIDAS?
Kursus on üles ehitatud teemapõhiselt. Tunnitöös on põhirõhk suhtlemisel, aga õpitakse ka sõnu ning erinevaid lausekonstruktsioone, mis aitavad väljendada erinevaid soove, arvamusi ja mõtteid. Palju tähelepanu pöörame ka kuulamisele ja teistest arusaamisele.
Kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi, mis aitavad keeleõppijal saada üle suhtlusbarjäärist ja omandada keelealaseid teadmisi: paaris- ja grupitööd, dialooge, erineval viisil puuduva informatsiooni hankimist, sõnavaramänge, rollimänge, lauamänge jne. Õppetöö toimub mõnusas tempos harjutades, harjutades ja veelkord harjutades. Lisaks kursuselt saadavatele keelealastele teadmistele garanteerime ka huvitavad ja silmaringi avardavad tunnid.

MÕNED KÄSITLEMISELE TULEVAD TEEMAD:
 • Algused ja lõpud: Millal sa esimest korda …? Millal sa viimati …? Kuidas sa end tunned?
  Funktsionaalne keel: Info täpsustamine.
 • Keeleteadmised: Ajaväljendid. Eessõnad.
 • Reisimine: Erinevat tüüpi reisid. Reisi planeerimine ja kirjeldamine.
  Funktsionaalne keel: Palved ja neile vastamine. Plaanid ja kavatsused.
  Keeleteadmised: will plaanide ja oletuste väljendamiseks.
 • Tõestisündinud lood: Lugude vestmine.
 • Funktsionaalne keel: Määrsõnade kasutamine loo rääkimisel. Say ja tell erinevus.
  Keeleteadmised: enneminevik, kaudne kõne.
HIND: 99 € (Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas)
KURSUSE MAHT: 45 ak t auditoorset tööd (õppe kogumaht 65 ak t) Periood: 30.01 - 08.05 Aeg: K / R 10.15 - 11.30 Koolitaja: Merli Kirsimäe
ÕPPEMATERJAL: Hind sisaldab õppematerjali.
Tagasi