Koolituste kalender

KOOLITUSTE KALENDER Sügis 2019

Inglise k kõrgem kesktase A*

Inglise keele vestluskursus (B2)

KELLELE?
Kui Sa juba omad kesktasemel teadmisi inglise keeles ja tunned, et sellest ei piisa,
Kui Sul läheb inglise keelt vaja ka tööalases suhtlemises (praegu või tulevikus),
Kui Sa soovid keskenduda valdavalt oma sõnavara suurendamisele ja ladususe parandamisele,
Kui Sa vähemalt momendil ei pea grammatikat prioriteediks,
Kui Sa oled valmis aktiivselt õppetöös kaasa lööma,
                                                                                     siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS?
Kursus on üles ehitatud teemapõhiselt. Käsitletavad teemad on vähem või rohkem seotud tööga, kuid siiski piisavalt üldised, et sobida kõigile. Palju tähelepanu pöörame Social English'ile ehk sellele, kuidas erinevates olukordades (firma üritustel, konverentsidel, ärilõunatel, reisidel jne) muretult seltskondliku suhtlusega hakkama saada - kuidas end esitleda, komplimente teha, midagi soovitada, ettepanekuid teha, oma seisukohti põhjendada, informatsiooni täpsustada jne.
Kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi, mis annavad võimaluse aktiivselt suhelda - rollimänge, sik-sak lugemist, puuduva informatsiooni hankimist, arutelusid, poolikuid ristsõnu jne. Suurim erinevus eelnevate tasemete kursustega võrreldes on see, et kõrgemal kesktasemel harjutame grammatikat peamiselt suuliselt ja tegeleme sellega just niipalju kui vajalik teatavate teemade käsitlemisel.

Kursus baseerub erinevatel õppekomplektidel (In Company, Market Leader jne) ning Folkuniversiteteti õppematerjalidel.

KÄSITLEMISELE TULEVAD INGLISE KEELE B2 TASEME ÕPPEKAVA 3. MOODULI TEEMAD:

1) Suhete loomine: Esmamuljed ja nende olulisus, suhete korraldamine. Seltskondlik vestlus.
    Funktsionaalne keel: Vestluse alustamine, lõpetamine ja arendamine. Külaskäik kolleegi koju.
    Keeleteadmised: Tegusõnafraasid öeldu sisu edastamiseks (avoid doing, refuse to do jne)
2) Tähelepanu!: Kõned ja ettekanded. Tähelepanu äratamine ja visuaalsete vahendite
    kasutamine. Statistilised andmed.
    Funktsionaalne keel: Kritiseerimine ja oletamine, sellele reageerimine.
    Keeleteadmised: Modaalverbid (kritiseerimine ja oletamine, minevik).
3) Töö või puhkus?: Külalislahkus. Kolleegil külas.
    Funktsionaalne keel: Kuidas ´ei´ ütlemata ära öelda? Komplimentide tegemine ja neile
    reageerimine.
    Keeleteadmised: Oleviku ja mineviku ajavormid.
4) Edu või läbikukkumine?: Edu töös ja isiklikus elus.
    Funktsionaalne keel: Mittenõustumise strateegiad. Kuidas koosolekut mõjukalt alustada?
    Keeleteadmised: Sidesõnad (although, while jne).
5) Reisid. Reisid.: Reisid, kohtumised ja kokkusaamised. Lõuna töökaaslasega.
    Funktsionaalne keel: Kuidas vestlust alustada, üleval hoida, teemat muuta?
    Keeleteadmised: Rõhku lisavad määrsõnad (bitterly, utterly, thoroughly jne).
6) Otsus: Otsuste langetamine kriitilises olukorras. Kriisisituatsioonide haldamine. Kõhklus ja
    otsustusvõime.
    Funktsionaalne keel: Nõuanded ja soovitused.
    Keeleteadmised: Artiklite kasutamine. Tõenäosuse väljendamine.

Inglise keele B2 taseme õppekava

HIND: 186 € / 180 € Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas
KURSUSE MAHT: 54 ak t auditoorset tööd (õppe kogumaht 80 ak t) Periood: 28.01 - 29.04 Aeg: E / K 08.30 - 10.00 Koolitaja: Sonya Thayer
ÕPPEMATERJAL: Hind sisaldab õppematerjali.
Tagasi