Koolituste kalender

KOOLITUSTE KALENDER Kevad 2019

Inglise keel kõrgem kesktase A (B2) UUS!

Inglise keel (B2)

KELLELE?
Kui Sa juba omad kesktasemel teadmisi inglise keeles ja tunned, et sellest ei piisa,
Kui Sul läheb inglise keelt vaja ka tööalases suhtlemises (praegu või tulevikus),
Kui Sa soovid keskenduda valdavalt oma sõnavara suurendamisele ja ladususe parandamisele,
Kui Sa vähemalt momendil ei pea grammatikat prioriteediks,
Kui Sa oled valmis aktiivselt õppetöös kaasa lööma,
                                                                                     siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.
KUIDAS?
Kursus on üles ehitatud teemapõhiselt. Käsitletavad teemad on vähem või rohkem seotud tööga, kuid siiski piisavalt üldised, et sobida kõigile. Palju tähelepanu pöörame Social English'ile ehk sellele, kuidas vestlust arendades teiste rõõmudele ja muredele vastavalt reageerida, põhjendada oma seisukohti, teisi veenda ning selle kõige põhjal otsuseid ja kokkuvõtteid teha. Loo rääkimise ilmestamiseks vaatame tervikuna aegade süsteemi ning harjutame teise räägitust arusaamist. Kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi, mis annavad võimaluse aktiivselt suhelda - rollimänge, sik-sak lugemist, puuduva informatsiooni hankimist, arutelusid, poolikuid ristsõnu jne. Suurim erinevus eelnevate tasemete kursustega võrreldes on see, et kõrgemal kesktasemel harjutame grammatikat peamiselt suuliselt ja tegeleme sellega just niipalju kui vajalik teatavate teemade käsitlemisel.

MÕNED KÄSITLEMISELE TULEVAD TEEMAD:
1) Kuidas me läbi saame? Kohad, sündmused ja suhted. Lood ja elulood.
    Funktsionaalne keel: Vestluse arendamine. Reageerimine inimeste muredele ja rõõmudele.      
    Keeleteadmised: Aegade süsteem. Väljendid sõnaga ’get’.
2) Kord nii, kord naa. Kuidas me end erinevates olukordades tunneme. Tasakaal ja õnne valem.  
    Funktsionaalne keel: Emotsioonide kirjeldamine. Kuidas teha kokkuvõtteid.
    Keeleteadmised: Omadussõnade moodustamine (prefixes, suffixes).
3) Kõigiga juhtub. Seigad ja juhtumised. Ootamatud olukorrad ja nendega toimetulek.
    Funktsionaalne keel: Argumenteerimine. Loo rääkimine.
    Keeleteadmised: Mineviku ajavormid. Määrused lauses (Ironically, eventually, etc).
4) Mõistus: Isiksuse tüübid. IQ,. Inimvõimed ja selle piirid. Iseloomuomadused. Stereotüübid.
    Funktsionaalne keel: Põhjendamine, veenmine ja otsustamine.
    Keeleteadmised: Umbisikuline tegumood (have/get done). 
5) Veider, aga võimalik: Kummalised juhtumised ja maailmaimed (Stonehenge).
    Funktsionaalne keel: Arusaamise kontrollimine. Faktide edastamine.
    Keeleteadmised: Oletamine kasutades modaalverbe. Tõenäosus.

Kursus baseerub õppekomplektil Cutting Edge Upper-Intermediate 3rd edition (2018) ning Folkuniversiteteti õppematerjalidel.

Inglise keele B2 taseme õppekava

HIND: 186 € / 180 € ((üli)õpilased ja 2018. a. kevadel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.
KURSUSE MAHT: 54 ak t (17.09 - 17.12 E/K 08.30 - 10.00) Koolitaja: Sonya Thayer
ÕPPEMATERJAL: Õppematerjalid sisalduvad hinnas
Nõustun ja registreerun
Tagasi