Koolituste kalender

KOOLITUSTE KALENDER Sügis 2019

Rootsi keel A1.1

Rootsi keel (A1.1)

KELLELE?
Kui Sa ei ole varem rootsi keelt õppinud, aga tahaksid seda toredat keelt osata;
Kui Sa soovid korralikke baasteadmisi rootsi keelest;
Kui Sa oled valmis tundides aktiivselt kaasa lööma,
                                                                    siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS?
Selle kursuse eesmärgiks on teha hea algus Sinu rootsi keele õpingutele. Tunnis kuulame, kirjutame, loeme, kuid peamiselt siiski harjutame rääkimist. Seejuures ei unusta me süstemaatliselt grammatikaga tegelemist. Üheskoos vaatame läbi ka rootsi keele häälduse eripärad. Kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi, et õppetöö oleks võimalikult efektiivne ja eluline - paaristöid, dialooge, erineval viisil puuduva informatsiooni hankimist, sõnavaramänge, rollimänge, lauamänge jne.

KÄSITLEMISELE TULEVAD ROOTSI KEELE A1 TASEME ÕPPEKAVA 1. MOODULI TEEMAD:

 1. Sina ja mina: Kes sa oled? Kust sa tuled? Kus sa elad? Riigid ja keeled.
  Funktsionaalne keel: Tervitamine. Klassiruumi viisakus.
  Keeleteadmised:  Tegusõna ´olema´. Olevik. Isikulised asesõnad. Küsisõnad.
 2. Ametid ja esemed: Kus sa töötad? Kus sa õpid? Igapäevased tegevused ja esemed.
  Funktsionaalne keel: Tervitamine ja hüvastijätt. Tutvumine ja tutvustamine.
  Keeleteadmised:  Nimisõna määramata vorm: en ja ett sõnad. Küsisõnad. Sõnajärjekord.
 3. Minu päev: Igapäevased rutiinid. Päevaosad. Aeg.
  Funktsionaalne keel: Aadressi, vanuse, hinna ja telefoninumbrite ütlemine. Kellaaeg.
  Keeleteadmised:  Arvsõnad. Nimisõna määratud vorm. Sõnajärjekord.
 4. Igapäevased ostud: Toit ja toiduained. Poes ja turul. Kohvikus ja kioskis.
  Funktsionaalne keel: Piletite ostmine (metroos, kinos, bussijaamas jne).
  Keeleteadmised: Nimisõna mitmus. Isikulised asesõnad.  Modaalverbid + infinitiiv
Kursuse lõpuks oskad tervitada ja hüvasti jätta, kellaaega küsida ja ütelda, vabandada, teed juhatada, toitu tellida, lihtsamaid telefonikõnesid teha jne.
Kursus baseerub õppekomplektidel Rivstart (A1+A2) ning Svenska Utifrån ja Folkuniverisiteteti õppematerjalidel.

Rootsi keele A1 taseme õppekava
HIND: 156 € / 150 € ((üli)õpilased ja 2019. a. kevadel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.
KURSUSE MAHT: 37 ak t auditoorset tööd (õppe kogumaht 54 ak t) Periood: 18.09 - 18.12 Aeg: K 17.30 - 19.30 Koolitaja: Marite Sild
ÕPPEMATERJAL: Hind sisaldab õppematerjali.
Nõustun ja registreerun
Tagasi