Koolituste kalender

KOOLITUSTE KALENDER Kevad 2020

Norra keel A1.1

Norra keel algajatele (A1.1)

KELLELE?
Kui Sa ei ole varem norra keelt õppinud,
Kui Sa soovid korralikke algteadmisi norra keelest,
Kui Sa arvad, et norra keelt võib tulevikus vaja minna,
                                                                                    siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.
KUIDAS?
Tunnis pöörame tähelepanu nii kõnelemisele, kuulamisele, lugemisele kui kirjutamisele. Eesmärgiks on tunnid võimalikult elavaks ja huvitavaks teha. Harjutame rääkimist niipalju kui võimalik, kasutame rollimänge, dialooge, paaristööd. Tutvume veidi norra kultuuri ja norralase hingeeluga. Püüame kõrva harjutada norra keele murrete erineva kõlaga, kuid kursus põhineb siiski norra kirjakeelel bokmålil.
Kursuse lõppedes oskad orienteeruda norra keele maastikul ja Sul on alus, millelt oma keelealaseid teadmisi edasi arendada. Oskad tervitada ja hüvasti jätta, toitu tellida, kellaaega küsida ja ütelda, teed küsida ja juhatada jne.
Kursusel kasutame õppekomplekti På vei, mille autoriteks on Elisabeth Ellingsen ja Kirsti MacDonald.

KÄSITLEMISELE TULEVAD NORRA KEELE A1 TASEME ÕPPEKAVA 1. MOODULI TEEMAD:
1) Sina ja mina: Kes sa oled? Kust sa tuled? Kus sa elad? Igapäevased tegevused.
    Funktsionaalne keel: Tervitamine ja tutvumine.
    Keeleteadmised:  Tegusõna olevik. Isikulised asesõnad. Küsisõnad hva ja hvor. Sõnajärg lihtlauses.
2) Kas sa räägid norra keelt?: Riigid, rahvused ja keeled. Ametid.
    Funktsionaalne keel: Klassiviisakus. Kuidas läheb?
    Keeleteadmised:  Küsisõnad hvordan ja hvilke. Kas-küsimused. Eitus.
3) Pere ja argipäev: Perekond. Kioskis. Toit ja toiduained; köögis.
    Funktsionaalne keel: Aadressi ja vanuse ütlemine.
    Keeleteadmised:  Arvsõnad. Nimisõna ainusus ja mitmus, määramata ja määratud vorm.      
    Asesõnad den,det ja de. Küsisõnad hvorfor ja hvem.
4) Minu päev: Igapäevased tegevused. Päevaosad. Tööl ja koolis. Kodus.
    Funktsionaalne keel: Hinna ja telefoninumbri ütlemine.
    Keeleteadmised: Asesõna käänamine. Kohaeessõnad.
5) Mis kell on?: Töö ja vaba aeg, päevaplaan. Kohvikus. Kellaaeg. Päevaosad. Nädalapäevad.
    Funktsionaalne keel: Kellaaja küsimine ja ütlemine. Abi palumine, vabandamine. Vestlus kohvikus,  
    tellimine.
    Keeleteadmised:  Ajaväljendid. Küsisõna når.  Modaalverbid + infinitiiv. Kohamäärused.

Norra keele A1 taseme õppekava
HIND: 120 € (Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.)
KURSUSE MAHT: 28 ak t auditoorset tööd (õppe kogumaht 40 ak t) Periood: 29.01 - 29.04 Aeg: K 19.05 - 20.50 Koolitaja: Adele Vaks
ÕPPEMATERJAL: Hind sisaldab õppematerjali
Nõustun ja registreerun
Tagasi