Koolituste kalender

KOOLITUSTE KALENDER Kevad 2020

Vene keel A1.2

Vene keel algajatele (A1.2)

KELLELE?
Kui Sa oled juba ühe vene keelt õppinud;
Kui Sa oled kunagi vene keelega algust teinud, oskad lugeda ja tead põhilisi väljendeid enda tutvustamise ja enda ümbruse kirjeldamise kohta,
Kui Sa tunned, et alustatud keeleõpinguid tuleks kindlasti jätkata,
                                                                                 siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.
KUIDAS?
Teeme kõik selleks, et kursuse lõpuks saaksid lihtsamates igapäevastes olukordades vene keeles hakkama. Kursuse eesmärgiks on anda teadmisi kõigis keeleaspektides - rääkimises, kuulamises, lugemises ja kirjutamises. Tunnitöös paneme põhirõhu aga rääkimisoskuse arendamisele. Seejuures ei unusta me süstemaatilist grammatikaga tegelemist. Kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi, et õppetöö oleks võimalikult efektiivne ja eluline - paaristööd, dialooge, erineval viisil puuduva info hankimist, sõnavaramänge, rollimänge, lauamänge jne. Õppetöö toimub harjutades, harjutades ja veelkord harjutades. Lisaks kursuselt saadavatele keelealastele teadmistele garanteerime ka huvitavad ja silmaringi avardavad tunnid.

KÄSITLEMISELE TULEVAD VENE KEELE A1 TASEME ÕPPEKAVA 2. MOODULI TEEMAD:
 1. Igapäevased tegevused: Päevaosad. Igapäevased tegevused. Vabaajategevused.
  Funktsionaalne keel: Aeg ja aja ütlemine.
  Keeleteadmised: Kus?, keda/mida?, omadussõna keskvõrre, omadussõna käänamine.
 2. Töö: Ametid, töökohad ja –kohustused. Tööpäev. Edu- ja elulood.
  Funktsionaalne keel: Kuupäevade ja aastaarvude ütlemine.
  Keeleteadmised: Kellena?, aja- ja hulgamäärused.
 3. Poes ja restoranis: Toiduained. Kohvikus ja restoranis. Esmatarbekaubad ja poed. Raha.
  Funktsionaalne keel: Poes ja restoranis. Hinna küsimine ja ütlemine. Viisakas palumine/tellimine.
  Keeleteadmised: Omadussõna ülivõrre, millega?
 4. Puhkusel ja reisil: Transport. Objektid ja üritused linnas.
  Funktsionaalne keel: Kuidas küsida ja anda nõu?
  Keeleteadmised: Liikumisverbide pööramine, kuhu? miks/milleks?
Kursuse lõpuks oskad tervitada ja hüvasti jätta, toitu tellida, kellaaega küsida ja ütelda, vabandada, teed küsida ja juhatada, lihtsamaid telefonikõnesid teha jne.
Kursus baseerub uuel õppematerjalil Pojehali (2019) ja Folkuniversiteteti õppematerjalidel.

Vene keele A1 taseme õppekava

Tee enne kursusele registreerumist ka vene keele test!

HIND: 156 € / 150 € ((üli)õpilased ja 2019. a. sügisel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.
KURSUSE MAHT: 37 ak t auditoorset tööd (õppe kogumaht 54 ak t) Periood: 27.01 - 04.05 Aeg: E 17.30 - 19.30 Koolitaja: Svetlana Akeldina
ÕPPEMATERJAL: Hind sisaldab õppematerjali.
Tagasi