Koolituste kalender

KOOLITUSTE KALENDER Kevad 2020

Prantsuse keel A1.1

Prantsuse keel algajatele (A1.1)

KELLELE?
Kui Sa ei ole varem prantsuse keelt õppinud ja soovid korralikke algteadmisi omandada,
Kui Sa meie kodulehe testist said vähem kui 33 punkti,
Kui Sa tunned huvi prantsuse keele ja kultuuri vastu,
                                                                                     siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.
KUIDAS?
Aitame Sul omandada algteadmised prantsuse keelest, mis võimaldaksid Sul toime tulla igapäevastes olukordades ja jätkata soovi korral õpinguid. Tegeleme kõigi keeleaspektidega - rääkimise, kuulamise, lugemise ja kirjutamisega. Tunnitöös paneme põhirõhu siiski rääkimisele. Seejuures ei unusta me süstemaatiliselt grammatikaga tegeleda.
Kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi, et õppetöö oleks võimalikult efektiivne ja eluline - paaristööd, dialooge, erineval viisil puuduva info hankimist, sõnavaramänge, rollimänge jne. Õppetöö toimub harjutades. Lisaks kursuselt saadavatele keelealastele teadmistele pakume ka huvitavaid ja silmaringi avardavaid tunde.

Kursuse lõpuks oskad lihtsaid väljendeid kasutades rääkida endast, oma perekonnast ja enda vahetust ümbrusest. Lisaks saad turistina hakkama mõningates situatsioonides, kus on vaja vahetada viisakusväljendeid või lihtsamat laadi infot, st tervitada ja hüvasti jätta, vabandada, küsida kella või hinda, kohvikus toitu tellida, teed küsida ja juhatada, osta rongipiletit või reserveerida tuba hotellis.


Kursus baseerub 
Agenda 1 (Hachette, 2011) ning Escales 1 (CLE International, 2012) õppematerjalidel.

KÄSITLEMISELE TULEVAD TEEMAD:
 1. Tutvumine: Isikuandmed, riigid ja rahvused. Kontaktandmed.
  Funktsionaalne keel: Tutvumine ja tervitamine, hüvastijätt. Telefoninumbri küsimine ja ütlemine.
  Keeleteadmised: Reeglipärase tegusõna pööramine (olevik). Arvud.
 2. Töö: Ametid ja töökohad.
  Funktsionaalne keel: Ameti küsimine ja ütlemine
  Keeleteadmised: Ebareeglipärase tegusõna pööramine (être, avoir, aller, faire). Isikuline asesõna (rõhuline ja rõhuta vorm). Omastav asesõna.
 3. Minu perekond: Sugulased, perekonnaseis, vanus.
  Funktsionaalne keel: Vanuse küsimine ja ütlemine
  Keeleteadmised: Omadussõna (meessoost ja naissoost vorm)
 4. Minu kodukoht: Asutused linnas.
  Funktsionaalne keel: Tee juhatamine (1).
  Keeleteadmised: Nimisõna ainsus ja mitmus. Umbmäärane ja määrav artikkel.
 5. Kohvikus.
  Funktsionaalne keel: Hinna küsimine ja ütlemine.
  Keeleteadmised: Küsisõnad quel, où, qui, que, quand, pourquoi.

Prantsuse keele A1 taseme  õppekava

HIND: 156 € / 150 € ((üli)õpilased ja 2019. a. kevadel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.
KURSUSE MAHT: 37 ak t auditoorset tööd (õppe kogumaht 54 ak t) Periood: 25.09 - 18.12 Aeg: K 17.30 - 19.30 Koolitaja: Helmet Toots
ÕPPEMATERJAL: Hind sisaldab õppematerjali
Tagasi