Koolituste kalender

KOOLITUSTE KALENDER Sügis 2019

Rootsi keel A2.1

Rootsi keel (A2.1)

KELLELE?
Kui Sa oled juba kaks semestri rootsi keelt õppinud;
Kui Sa oled kunagi rootsi keelega algust teinud, oskad pisut lugeda ja tead põhilisi väljendeid enda tutvustamise ning ümbritseva kirjeldamise kohta;
Kui Sa tunned, et alustatud keeleõpingutega tuleks kindlasti jätkata,
                                                                                     siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS?
Tegeleme kursusel nii rääkimise, kuulamise, lugemise kui kirjutamise harjutamisega, ent aina rohkem pöörame tähelepanu kõnelemisele. Kindlasti ei unusta me ka süstemaatilist grammatikaga tegelemist. Grammatika õppimine, nii nagu meie seda näeme, ei toimu pelgalt lünki täites ja tabelites näpuga järge ajades, vaid pigem suuliselt harjutades, harjutades ja veelkord harjutades. Kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi (minidialooge, sõnavaramänge, rollimänge, lauamänge jne), et õppetöö oleks võimalikult efektiivne, tunnid huvitavad, mõtestatud ja eesmärgistatud.
Kursuse lõpuks oskad öelda kuupäevi, viisakalt paluda, pakkuda ja ettepanekuid teha ning saad hakkama toidu- ja riidepoes, restoranis, rongi- ja lennujaamas jne.
Kursus baseerub õppekomplektil Rivstart A1+A2 ja Folkuniverisiteteti õppematerjalidel.

MÕNED KÄSITLEMISELE TULEVAD TEEMAD:

 1. Reisil: Reisidest ja reisimisest. Vaba aeg. Ilm. Lihtne e-kiri.
  Funktsionaalne keel: Kuupäevade ütlemine. Broneeringute tegemine.
  Keeleteadmised: Lihtminevik ja täisminevik. Modaalverbid. Järgarvud.
 2. Isikuandmed: Ankeedid, blanketid. Käsklused. Internet.
  Funktsionaalne keel: Nõustumine ja mittenõustumine
  Keeleteadmised: Sidesõnad ’också/inte heller’. Nimisõna määratud ja määramata vorm. Sõna ’man’ kasutamine.
 3. Mida sööme: Erinevate rahvuste toidud. Restoranis. Rootsi köök.
  Funktsionaalne keel: Lihtsa tabeli kirjeldamine (protsent). Toidu tellimine.
  Keeleteadmised: Sidesõnad. Verbimustrid. Keskvõrre.
 4. Tööelu: Ametid. Tööülesanded. Tööd otsimas.
  Funktsionaalne keel: Kutsete esitamine ja neile vastamine
  Keeleteadmised: Lihtminevik/täisminevik erinevused. Verbimustrite kordamine.


Rootsi keele A2 taseme õppekava

HIND: 156 € / 150 € Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.
KURSUSE MAHT: 37 ak t auditoorset tööd (õppe kogumaht 54 ak t) Periood: 17.09 - 17.12 Aeg: N 17.30 - 19.30 Koolitaja: Marite Sild
ÕPPEMATERJAL: Hind sisaldab õppematerjali.
Nõustun ja registreerun
Tagasi