Koolituste kalender

KOOLITUSTE KALENDER Sügis 2020

Rootsi keel A1.2

Rootsi keel (A1.2)

KELLELE?
Kui Sa oled juba ühe semestri rootsi keelt õppinud;
Kui Sa oled kunagi rootsi keelega algust teinud, oskad pisut lugeda ja tead põhilisi väljendeid enda tutvustamise ning ümbritseva kirjeldamise kohta;
Kui Sa tunned, et alustatud keeleõpingutega tuleks kindlasti jätkata,
                                                                                     siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS VEEBIPÕHINE KURSUS TOIMUB?
 • Tundides osalemiseks peab sul olema internetiühendusega arvuti või nutitelefon. Enne kursuse algust saadame sulle e-kirjaga lingi, millele vajutades saad tunniga liituda. Lisaks saadame täpsed juhised liitumiseks ja programmi allalaadimiseks.
 • Kuna ZOOM võimaldab teha kuulamisülesandeid, vaadata videoid, jagada õppijaid paaridesse ja gruppidesse ning kontrollida kirjutamisoskust kõigile nähtava tahvli abil, ei erine ZOOM'i teel toimuv keeleõpe kuigi palju tavalisest grupiõppest. Tunnis pöörame tähelepanu nii kõnelemisele, kuulamisele, lugemisele kui kirjutamisele. Eesmärgiks on tunnid võimalikult elavaks ja huvitavaks teha. Harjutame rääkimist niipalju kui võimalik, kasutame rollimänge ja dialooge. Tutvume veidi ka norra kultuuri ja norralase hingeeluga. Kursuse lõpuks oskad tervitada ja hüvasti jätta, toitu tellida, kellaaega küsida ja ütelda, teed küsida ja juhatada, teha lihtsamaid telefonikõnesid jne. Sul on alus, millelt oma keelealaseid teadmisi edasi arendada.

MÕNED KÄSITLEMISELE TULEVAD TEEMAD:

 1. Linnas: Vaba aja tegevused. Meelelahutus. Huvid ja hobid. Nädalapäevad. Rahvused.
  Funktsionaalne keel: Ettepanekute tegemine. Kohtumiste kokkuleppimine.
  Keeleteadmised:  Sagedusmäärsõnad. Modaalverbid + infinitiiv.
 2. Perekond: Perekond ja sugulased. Elulugu. Aastaajad.
  Funktsionaalne keel: Nõustumine. Aktiivne kuulamine.
  Keeleteadmised: Lihtminevik. Omastav asesõna ja omadussõna.
 3. Sisseostude tegemine: Esmatarbekaubad ja toiduained. Kogus ja kaal. Lemmiksöök.
  Funktsionaalne keel: Kontakti loomine. Viisakad küsimused. Asukoha ütlemine.
  Keeleteadmised: Eessõnad. Nimisõna määratud vorm mitmuses. Keskvõrre.
 4. Reisil: Reisidest ja reisimisest. Vaba aeg. Ilm. Lihtne e-kiri.
  Funktsionaalne keel: Kuupäevade ütlemine. Broneeringute tegemine.
  Keeleteadmised: Lihtminevik ja täisminevik. Modaalverbid. Järgarvud.


Rootsi keele A1 taseme õppekava

Tee enne kursusele registreerumist ka rootsi keele test!

HIND: 156 € / 150 € Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.
KURSUSE MAHT: 37 ak t auditoorset tööd (õppe kogumaht 54 ak t) Periood: 05.02 - 06.05 Aeg: K 17.30 - 19.30 Koolitaja: Marite Sild
ÕPPEMATERJAL: Hind sisaldab õppematerjali.
Tagasi