Koolituste kalender

KOOLITUSTE KALENDER Kevad 2020

Eesti keel A1 (Tallinn)

Estonian for beginners (A1)

If you haven't studied Estonian before,
If you have studied Estonian before, but can´t bring yourself to remember much of it,
If you are convinced you can´t do without Estonian anymore,
                                                                                                    this is the course for you.

We deal with topics and sentence structures that help you successfully express yourself in simple daily and work-related situations. As we aim at widening your vocabulary and enhancing the courage to speak. We develop listening, reading and writing skills as well as practise grammar, but the main focus is placed on developing speaking skills.
We combine business with pleasure using a variety of methods and activities such as pair work, group work, dialogues, information gap activities, vocabulary games, role plays, board games, etc.
By the end of the course you will know how to present yourself and talk about yourself a little, say hello and good-bye, ask for and tell the time, make excuses, ask for and give directions, make simple phone calls, etc.
The course is based on 'Eesti keel algajatele' (Folkuniversitetet, 2018) and www.keeleklikk.ee.

KÄSITLEMISELE TULEVAD TEEMAD:
Meeldiv tutvuda!: Tervitamine ja hüvasti jätmine. Viisakusväljendid. Tööjuhendid tunnitöös. Numbrid 1-10. Vestluse alustamine ja lõpetamine.
Keeleteadmised: Tähestik. Isikulised asesõnad. Tegusõna ’olema’ pööramine olevikus.
Riigid ja rahvused: Riikide ja rahvuste eestikeelsed nimetused. Arvamuse avaldamine.
Keeleteadmised: Elama ’kus?’ ja olema ’kes?’. Seesütlev kääne riikide näitel. Küsimuste (kas, kes, kus) moodustamine.
Mina ja minu pere: Pereliikmed. Vanus. Isikuandmed. Ankeedi täitmine. Kliendikaart. Hinna küsimine poes. Isikuandmeid puudutavatele küsimustele vastamine.
Keeleteadmised: Nimetavad ja omastavad asesõnad.
Minu päev: Igapäevategevused, nädalapäevad, ööpäeva osad, kellaajad. Kellaaja ütlemine.
Keeleteadmised: Ajamäärused.
Vaba aeg: Vabaajategevused. Asesõnad (minule, sinule jne). Omadussõnad ja antonüümid. Arvamuse avaldamine ja kirjeldamine, mis meeldib ja missugune see on.
Keeleteadmised: ma- ja da- infinitiivi kasutamine.
Kohvikusse!: Toiduga seotud sõnavara (ainsus ja mitmus). Asutused linnas. Kohvikus tellimine.
Keeleteadmised: Sagedus-määrused. Küsimused kus?, kuhu? ja kellega?


Eesti keele A1 taseme õppekava

HIND: 360 € (Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas)
KURSUSE MAHT: 60 ak t auditoorset tööd (õppe kogumaht 80 ak t) Periood: 10.09 - 20.12 Aeg:T/R 09.00 - 10.30 Koolitaja: Katrin Pinsel, Koht: Rävala pst 8, Tallinn
ÕPPEMATERJAL: Hind sisaldab õppematerjali.
Tagasi