Koolituste kalender

KOOLITUSTE KALENDER Kevad 2020

Eesti keel A2.1 Zoomis

Eesti keel (A2.1)
If you have studied Estonian for two terms already,
If you scored from 46 to 55 points in the test available on our website,


If you are convinced you should know Estonian a little better,
If you are willing to actively take part in lessons,
                                                                                                    this is the course for you.

We deal with topics and sentence structures that help you to successfully express yourself in simple daily and work-related situations. As we aim at widening your vocabulary and enhancing the courage to speak, the emphasis is placed on developing speaking skill. In addition, we also deal with developing listening, reading and writing skills as well as practise grammar.
We combine business with pleasure using a variety of methods and activities such as pair work, group work, dialogues, information gap activities, vocabulary games, role plays, board games, etc.
By the end of the course you will know how to politely start and finish conversations, make requests, offers and suggestions. You will also cope while shopping for food or clothes, eating out at a restaurant, filing complaints, expressing your preferences etc.
The course material will be sent to you via Itella SmartPOST.

Вашему вниманию предлагаются темы и структуры предложений, которые помогут Вам успешно общаться в простых повседневных, а также связанных с работой ситуациях. Мы развиваем навыки аудирования, чтения и письма, однако основное внимание уделяется развитию навыков устной речи. На уроках мы применяем разнообразные методики и виды деятельности, такие как: парная работа, групповая работа, диалоги, упражнения на восстановление пропущенной информации, игры на запоминание новых слов, ролевые игры, настольные игры и т.п. К концу курса
Материал курса будет отправлен вам через Itella SmartPOST.
 

KELLELE?
Kui Sa algaja ei ole, aga päris kesktasemel ka veel mitte,
Kui Sa meie kodulehe testist said 46-55 punkti,
Kui Sa tunned, et keeleoskus on passiivne, ja soovid end eesti keeles ladusamalt väljendada,
Kui Sa oled valmis tundides aktiivselt kaasa lööma,
                                                                                     siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.
KUIDAS?
Sõnavara, sõnavara ja veelkord sõnavara, sest kui grammatikata on raske, siis sõnavarata teatavasti võimatu rääkida. Eesmärgiks on Su aktiivse sõnavara suurendamine, et lisaks arusaamisele ka rääkimine ladusamalt läheks. Kinnistame juba õpitud grammatikateemasid ja õpime juurde. Grammatika integreerime teiste oskustega ehk lihtminevikku õpime selleks, et rääkida minevikus toimunust, ja küsimuste moodustamist selleks, et saaks poes ja restoranis küsida jne. Pöörame tähelepanu väljenditele ja konstruktsioonidele, mis võimaldavad viisakalt hakkama saada erinevates igapäevastes situatsioonides. Teeme kõik, et tunneksid end eesti keeles üha kindlamalt ja kodusemalt. Kasuliku ja meeldiva ühildamiseks kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi: paaris- ja grupitööd, dialooge, erineval viisil puuduva informatsiooni hankimist, sõnavaramänge, rollimänge, lauamänge jne).
Kursuse lõpuks on oluliselt laienenud Su sõnavara ja suurenenud rääkimisjulgus ning paranenud grammatika. Muuhulgas oskad ennast ametlikes situatsioonides tutvustada, viisakalt küsida, paluda, pakkuda, nõu küsida ja anda, kaebusi esitada, eelistusi väljendada jne.
 
 1. Tutvumine ja tutvustamine: Tervitamine ja hüvasti jätmine. Tutvumine. Väljendid keeleklassis. Inimene ja tema dokumendid. Isikuandmed. Ankeedi täitmine. Pereliikmed, sugulust väljendav sõnavara.
  Keelekeskkond: töö sõnaraamatutega.
  Keeleteadmised: Omastav kääne. Helistama ’kellele’ ja ’kuhu’.
 2. Head isu: Toiduained, toit ja menüü. Kaalu- ja mahuühikud. Turul ja toidupoes. Tervislik toit. Retsept. Keelekeskkond: toidupoe kliendilehe sooduspakkumised.
  Keeleteadmised: Sagedusmäärused. Mitmuse nimetav ja ainsuse osastav kääne.
 3. Vaba aeg: Igapäevased tegevused. Lemmiktegevused. Puhkus. Filmiliigid. Kinopilet. Kinos.
  Keeleteadmised: ma- ja da-infinitiiv. mas-vorm.
 4. Eesti linnad. Ilm ja loodus: Kohad linnas (vaatamisväärsused). Ilmastiku-nähtused. Aastaajad Eestis. Ilmaennustus.
  Keelekeskkond: tutvu Eesti ilmateenistuse kodulehega (m.ilmateenistus.ee).
  KeeleteadmisedOmadussõnad, omadussõna võrdlusastmed.
 5. Olen käinud, olen näinud:  Ilmakaared. Eesti saared, järved ja jõed. Kodukoht. Kes kus elab. Kus keegi on käinud. Reisimine Eestis (transpordivahendid, ööbimiskohad, riided). Kiri reisilt.
  Keeleteadmised: Täisminevik ja lihtminevik. Aastaarvud.


A2-taseme õppekava teemad
 
Tee enne kursusele registreerumist ka eesti keele test!

HIND: 440 € (4-6 inimest) Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas
KURSUSE MAHT: 54 ak t auditoorset tööd (õppe kogumaht 80 ak t) Periood: 11.05 - 18.06 Aeg: E/T/N 9.00 - 11.15 Koolitaja: Karin Veske
ÕPPEMATERJAL: Hind sisaldab õppematerjali.
Nõustun ja registreerun
Tagasi