Koolituste kalender

KOOLITUSTE KALENDER Kevad 2020

Eesti keel A2 (Tallinn)

KELLELE?
Kui Sa meie kodulehe testist said 46-59 punkti,
Kui Sa tunned, et keeleoskus on passiivne, ja soovid end eesti keeles ladusamalt väljendada,
Kui Sa oled valmis tundides aktiivselt kaasa lööma,
                                                                                     siis see kursus on just Sulle.

KUIDAS?
Sõnavara, sõnavara ja veelkord sõnavara, sest kui grammatikata on raske, siis sõnavarata on võimatu rääkida. Kursuse eesmärgiks on Su aktiivse sõnavara suurendamine, et lisaks arusaamisele ka rääkimine ladusamalt läheks. Kinnistame juba õpitud grammatikateemasid ja õpime juurde. Grammatika integreerime teiste oskustega ehk lihtminevikku õpime selleks, et rääkida minevikus toimunust, ja küsimuste moodustamist selleks, et saaks poes ja restoranis küsida jne. Pöörame tähelepanu väljenditele ja konstruktsioonidele, mis võimaldavad viisakalt hakkama saada erinevates igapäevastes situatsioonides. Teeme kõik, et tunneksid end eesti keeles üha kindlamalt ja kodusemalt. Kasuliku ja meeldiva ühildamiseks kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi: paaris- ja grupitööd, dialooge, erineval viisil puuduva informatsiooni hankimist, sõnavaramänge, rollimänge, lauamänge jne). Kursuse lõpuks on oluliselt laienenud Su sõnavara ja suurenenud rääkimisjulgus ning paranenud grammatika. Muuhulgas oskad ennast ametlikes situatsioonides tutvustada, viisakalt küsida, paluda, pakkuda, nõu küsida ja anda, kaebusi esitada, eelistusi väljendada jne.

 1. Saame tuttavaks: Tervitamine ja hüvasti jätmine. Tutvustamine. Vestluse alustamine ja lõpetamine.  Isikuandmed. Ankeedi täitmine. Pereliikmed, sugulust väljendav sõnavara.
  Keeleteadmised: Isikuliste asesõnade käänamine. Küsisõnad ’kellele’, ’kellel’ ja ’kellelt’.
 2. Head isu: Toiduained, toit ja menüü. Söögikohad. Restoranis ja kohvikus. Tervislikud eluviisid.
  Keeleteadmised: Mitmuse nimetav ja ainsuse osastav kääne, käskiv kõneviis. Sagedusmäärused.
 3. Vaba aeg: Vaba aeg. Lemmiktegevused. Spordialad. Kinos.
  Keeleteadmised: Sõnad ’käima’ ja ’minema’. mas-vorm. ma- ja da-infintiivi
 4. Eesti linnad ja loodus: Võrdlemine. Aastaajad. Ilmastikunähtused. Ilmaennustus.
  Keeleteadmised: Võrdlusastmed. Suured arvud.
 5. Olen käinud, olen näinud: Kogemused. Igapäevased tegevused. Reisimine Eestis.
  Keeleteadmised: Sissejuhatus täisminevikku (kogemus). Lihtminevik. Aastaarvude ütlemine.
 6. Tervis: Kehaosad. Väimus. Kaebused. Arstiaja broneerimine. Pühad Eestis.
  Keeleteadmised: Helistan 'kellele', lähen 'kuhu'. Kuupäevade ütlemine Mitmes? Mitmendal?
 7. Tööst ja ametitest. Tööintervjuu: Ametid ja isikuomadused. Positiivsed ja negatiivsed iseloomuomadused. Tööalased tegevused ja kohustused. Töökuulutused. Lihtne CV. Lihtne kaaskiri.
  Keeleteadmised: Töötama ’kellena’, õppima 'kelleks'. Täisminevik ja lihtminevik (lõpetatud ja lõpetamata tegevus).

A2-taseme õppekava teemad

Tee enne kursusele registreerumist ka eesti keele test!

HIND: 600 € (Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas)
KURSUSE MAHT: 120 ak t auditoorset tööd (õppe kogumaht 160 ak t) Periood: 16.09 - 21.11 Aeg: E/K/N 11.30 - 14.30 Koolitaja: Katrin Boode, Koht: Rävala pst 8, Tallinn
ÕPPEMATERJAL: Hind sisaldab õppematerjali.
Tagasi