Koolituste kalender

KOOLITUSTE KALENDER Kevad 2020

Eesti keel A1.2

Eesti keel A1.2

KELLELE?
Kui Sa oled juba ühe semestri eesti keelt õppinud,
Kui Sa tunned, et alustatud keeleõpinguid tuleks kindlasti jätkata,
                                                                                   siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.


KUIDAS?
Aitame neil, kes keeleõpingutega juba algust on teinud, oma teadmisi ja oskusi edasi arendades järgmisele tasemele jõuda. Ehkki eemärgiks on arendada nii rääkimis-, kuulamis-, lugemis- kui kirjutamisoskust, paneme tunnitöös põhirõhu siiski rääkimisele. Kindlasti ei unusta me ka süstemaatilist grammatikaga tegelemist. Keelte õppimine, nii nagu meie seda näeme, ei toimu pelgalt lünki täites ja tabelites näpuga järge ajades, vaid pigem suuliselt harjutades, harjutades ja veelkord harjutades. Täeindame kursust videomaterjali ja interaktiivsete mängudega. Kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi (mini-dialooge, sõnavaramänge, rollimänge, lauamänge jne), et õppetöö oleks võimalikult efektiivne, tunnid huvitavad, mõtestatud ja eesmärgistatud.

KÄSITLEMISELE TULEVAD EESTI KEELE A1 TASEME ÕPPEKAVA TEEMAD:

 1. Kohvikusse!Toiduga seotud sõnavara (ainsus ja mitmus). Asutused linnas. Kohvikus tellimine.
  Keeleteadmised: Sagedus-määrused. Küsimused kus?kuhu? ja kellega?
 2. Kuidas töö, nõnda palk!: Ametid. Töö ja palk. Kes mida teeb. Töökuulutused. Lihtne CV. Töövestlus.
  Keeleteadmised: Ajamäärused. Lihtminevik (si-minevik).
 3. Väike puhkus: Ilmakaared. Transpordivahendid. Tegevused reisil. Bussijaamas. Piletid. Üldhuvitavaid fakte. Postkaart koju.
  Keeleteadmised: Kohakäänded (KUS? KUHU? KUST?). Lihtminevik (i-minevik).
 4. Poes ja peol: Riideesemed. Peol. Inimeste kirjeldamine. Riidepoes. Viisakas pöördumine. Kuidas õppida iseseisvalt eesti keelt.
  Keeleteadmised: Kohamäärused.
 5. Kodu, kallis kodu: Mööbliesemed. Eluruumid. Ruumide kirjeldamine. Elukoht ja selle kirjeldamine.
  Keeleteadmised: Järgarvud. Tagasõnad. Omastav kääne. 


Eesti keele A1 taseme õppekava

Tee enne kursusele registreerumist ka eesti keele test!

HIND: 198 € / 189 € ((üli)õpilased ja 2019. a. sügisel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.
KURSUSE MAHT: 54 ak t auditoorset tööd (õppe kogumaht 80 ak t) Periood: 29.01 - 06.05 Aeg: K/R 08.30 - 10.00 Koolitaja: Evelyn Pukspuu
ÕPPEMATERJAL: hind sisaldab õppematerjali
Nõustun ja registreerun
Tagasi