Asutused ja tegevusvaldkonnad

Igal asutusel on oma tegevusvaldkond. Sobita tegevused just nende asutustega, kus need on peamisteks tegevusteks.
koostatakse küsimustikke
hinnatakse kahju suurust
sõlmitakse kindlustuslepinguid
sõlmitakse laenulepinguid
hoitakse raha
tehakse kokkuvõtteid ja üldistusi
võetakse vastu seadusi
kantakse raha üle
makstakse kahjutasu välja
viiakse läbi küsitlusi