Koolituste kalender

KOOLITUSTE KALENDER Sügis 2020

Hispaania keel A1.2+

Hispaania keel veidiõppinutele jätkukursus (A1.2+)

KELLELE?
Kui Sa oled juba ühe semestri hispaania keelt õppinud;
Kui Sa oled kunagi hispaania keelega algust teinud, oskad lugeda ja tead põhilisi väljendeid enda tutvustamise ja enda ümbruse kirjeldamise kohta,
Kui Sa tunned, et alustatud keeleõpinguid tuleks kindlasti jätkata,
                                                                                 siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS?
Aitame neil, kes hispaania keele õpingutega juba algust on teinud, oma teadmisi ja oskusi edasi arendades järgmisele tasemele jõuda. Kuigi eesmärgiks on arendada nii rääkimis-, kuulamis-, lugemis- kui kirjutamisoskust, paneme tunnitöös põhirõhu siiski rääkimisele. Lisaks tegeleme süstemaatiliselt grammatikaga, kuid mitte pelgalt lünkasid täites ja tabelites näpuga järge ajades, vaid pigem suuliselt harjutades, harjutades ja veelkord harjutades. Kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi (mini-dialooge, sõnavaramänge, rollimänge, lauamänge jne), et õppetöö oleks võimalikult efektiivne, tunnid huvitavad, mõtestatud ja eesmärgistatud.
Kursuse lõpuks oskad viisakalt paluda ja korraldusi anda, teed küsida ja juhatada, pakkuda ja ettepanekuid teha, kohtumisi kokku leppida ning saad hakkama poes ja restoranis.

Kursus baseerub õppematerjalil Aula Internacional 1 ning Folkuniversiteteti õppematerjalidel.
 
KÄSITLEMISELE TULEVAD HISPAANIA KEELE A1 TASEME ÕPPEKAVA 2. MOODULI TEEMAD:
 1. Elukoht: Linnade ja linnaosade kirjeldamine. Ametiasutused.
  Funktsionaalne keel: Tee juhatamine ja küsimine.
  Keeleteadmised: Kohaeessõnad, määrsõnad.
 2. Iseloom: Omadussõnad. Iseloomustamine.
  Funktsionaalne keel: Minevikust rääkimine. Iseloomu head ja vead.
  Keeleteadmised: Täisminevik. Tegusõnad ’saber’ ja ’poder’
 3. Reisil: Reisidest ja reisimisest. Vaba aeg. Lihtne e-kiri.
  Keeleteadmised: Täisminevik.
Hispaania  keele A1 taseme õppekava

Tee enne kursusele registreerumist ka hispaania keele test!
HIND: 156 € / 150 € ((üli)õpilased ja 2020. a. kevadel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.
KURSUSE MAHT: 37 ak t auditoorset tööd (õppe kogumaht 54 ak t) Periood: 14.09 - 14.12; Aeg: E 17.30 - 19.30 Toimumiskoht: Tartu; Koolitaja: Dagmar Treial
ÕPPEMATERJAL: Hind sisaldab õppematerjali.
Nõustun ja registreerun
Tagasi