Koolituste kalender

KOOLITUSTE KALENDER Kevad 2020

Hispaania keel A2.1

Hispaania keel madalamale kesktasemele (A2.1)

KELLELE?
Kui Sa algaja ei ole, aga päris kesktasemel ka veel mitte;
Kui Sa tunned, et keeleoskus on passiivne, ja soovid end hispaania keeles ladusamalt väljendada,
Kui Sa oled valmis tundides aktiivselt kaasa lööma,,
Kui Sa tunned, et alustatud keeleõpinguid tuleks kindlasti jätkata,
                                                                                 siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS?
Aitame neil, kes hispaania keele õpingutega juba algust on teinud, oma teadmisi ja oskusi edasi arendades järgmisele tasemele jõuda. Kuigi eesmärgiks on arendada nii rääkimis-, kuulamis-, lugemis- kui kirjutamisoskust, paneme tunnitöös põhirõhu siiski rääkimisele. Lisaks tegeleme süstemaatiliselt grammatikaga, kuid mitte pelgalt lünkasid täites ja tabelites näpuga järge ajades, vaid pigem suuliselt harjutades, harjutades ja veelkord harjutades. Kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi (mini-dialooge, sõnavaramänge, rollimänge, lauamänge jne), et õppetöö oleks võimalikult efektiivne, tunnid huvitavad, mõtestatud ja eesmärgistatud.
Kursuse lõpuks oskad viisakalt nõu küsida ja anda, mineviku sündmustest rääkida, oma arvamust avaldada ning erinevaid asju võrrelda.

Kursus baseerub õppematerjalil AulaI Internacional 2 ning Folkuniversiteteti õppematerjalidel.
 
KÄSITLEMISELE TULEVAD HISPAANIA KEELE A2 TASEME ÕPPEKAVA 1. MOODULI TEEMAD:
 1. Mina ja hispaania keel: Keeled ja õppimine. Harjumused.
  Funktsionaalne keel: Raskustest rääkimine ja soovituste andmine. Tunnete kirjeldamine.
  Keeleteadmised: Üldolevik. Enesekohased tegusõnad. Eessõnad desde, hace, para, porque.
 2. Hispaania ja Ladina-Ameerika kino: Filmid ja näitlejad. Elulood.
  Funktsionaalne keel: Minevikust rääkimine. Lugude jutustamine. Sündmuste kestusest rääkimine.
  Keeleteadmised: Lihtminevik. Eessõnad desde, durante, hasta. Tegusõnad ir ja irse.
 3. Kodu: Maja ja selle osad. Mööbel ja kodutehnika. Kodu ja tubade kirjeldamine.
  Funktsionaalne keel: Asukoha kirjeldamine. Eelistuste ja arvamuse väljendamine.
  Keeleteadmised: Võrdlemine. Isikulised asesõnad. Eessõnad sin, con, debajo, encima, detras etc. Tegusõnade ser ja estar kasutamine. Tegusõnad gustar,encantar ja preferir.
Hispaania  keele A2 taseme õppekava

Tee enne kursusele registreerumist ka hispaania keele test!
HIND: 156 € / 150 € ((üli)õpilased ja 2019. a. sügisel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.
KURSUSE MAHT: 37 ak t auditoorset tööd (õppe kogumaht 54 ak t) Periood: 28.01 - 28.04. Aeg: T 17.30 - 19.30 Koolitaja: Dagmar Treial
ÕPPEMATERJAL: Hind sisaldab õppematerjali.
Nõustun ja registreerun
Tagasi