Koolituste kalender

KOOLITUSTE KALENDER Kevad 2020

Hispaania keel A2.2+

Hispaania keel madalam kesktase II (A2.2+)

KELLELE?
Kui Sa vajad hispaania keelt igapäevases suhtlemises;
Kui Sa algaja enam ei ole, aga päris kesktasemel ka veel mitte;
Kui Sa tunned, et Su hispaania keele oskus ei ole veel piisavalt hea ja soovid seda igakülgselt täiendada,
                                                                                 siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS?
Tegeleme kõigi keeleaspektide - rääkimise, kuulamise, lugemise ja kirjutamise arendamisega. Tunnitöös on põhirõhk asetatud siiski rääkimisele. Õpime teed juhatama, toitu tellima ja minevikust rääkima. Seejuures ei unusta me süstemaatiliselt grammatikaga tegeleda. Õpime muuhulgas ebareeglipäraseid tegusõnu, määrsõnu ja palju muud, et end hispaania keeles arusaadavalt väljendada.
Kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi, et õppetöö oleks võimalikult efektiivne ja eluline - paaris- ja grupitööd, dialooge, erineval viisil puuduva info hankimist, sõnavaramänge, rollimänge, lauamänge jne. Õppetöö toimub harjutades, harjutades ja veelkord harjutades. Lisaks kursuselt saadavatele keelealalistele teadmistele pakume ka huvitavaid ja silmaringi avardavaid tunde.

KÄSITLEMISELE TULEVAD HISPAANIA KEELE A2 TASEME ÕPPEKAVA 3. MOODULI TEEMAD:
 1. Tervis: Tervis ja tervise probleemid. Sport. Kehaosad.
  Funktsionaalne keel: Enesetunde kirjeldamine. Nõu ja soovituste andmine. Sümptomite ja vaevuste kirjeldamine. Žestide kasutamine kõnelemisel.
  Keeleteadmised: Käskiv kõneviis. Tegusõnad ser, estar ja doler.
 2. Mõeldes minevikule: Enne ja nüüd. Ajaloo põnevaimad perioodid. Leiutised.
  Funktsionaalne keel: Arvamuse ja seisukohtade väljendamine. Minevikusündmuste ja -harjumuste kirjeldamine. Oleviku ja mineviku võrdlemine.
  Keeleteadmised: Kestev minevik (imperfecto).
 3. Erilised hetked: Meeldejäävad hetked ajaloost. Anekdoodid ja legendid.
  Funktsionaalne keel: Minevikust rääkimine. Emotsioonide väljendamine. Anekdootide ja legendide jutustamine.
  Keeleteadmised:  Sidusväljendid. Lihtminevik (indefinido) ja kestev minevik (imperfecto). Tegusõna estar ja gerundiiv minevikus.
Kursus baseerub õppematerjalil AulaI Internacional 2 (2013) ning Folkuniversiteteti õppematerjalidel.

Hispaania keele A2 taseme õppekava

Tee enne kursusele registreerumist ka hispaania keele test!
HIND: 156 € / 150 € ((üli)õpilased ja 2019. a. sügisel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.
KURSUSE MAHT: 37 ak t auditoorset tööd (õppe kogumaht 54 ak t) Periood: 30.01 - 30.04 Aeg: N 17.30 - 19.30 Koolitaja: Dagmar Treial
ÕPPEMATERJAL: Hind sisaldab õppematerjali.
Nõustun ja registreerun
Tagasi