Kas üks kord nädalas on keeleõppeks piisav?

Huvitav ja kasulik

Kas üks kord nädalas on keeleõppeks piisav?


Üks kord nädalas keelt õppida ei ole kindlasti piisav. Folkuniversitetet on aga avastanud, et täiskasvanud keeleõppijale, kellel on aega ja tahtmist iseseisvalt keelega tegeleda, sobib väga hästi ümberpööratud klassiruumi meetod. Kasutame meetodi elemente kord nädalas toimuvate kursuste puhul, muutes keeleõppe oluliselt efektiivsemaks.

Meetod sai alguse kümmekond aastat tagasi, kui keemiaõpetajad Jon Bergmann ja Aaron Sams hakkasid oma tunde videosse salvestama, et puudujatele ei oleks vaja juba läbi võetud materjali üha uuesti seletada. Tänaseks on puudujatele videojagamisest arendatud laialt kasutatav õppemeetod, mille puhul tunnis vaikides õpetaja kuulamise asemel tutvub õpilane uue materjaliga kodus videot vaadates, tekste kuulates, lugedes, infot otsides jne. Ümberpööratud klassiruumi eesmärgiks on õpetaja ja õpilase koosveedetavat aega võimalikult hästi ära kasutada. Kui õppija tuleb tundi eelteadmiste ja küsimustega, saab tunnitöös keskenduda kodus tutvutud materjali harjutamisele, suhtlemisele ja koos tegutsemisele.
Keeleõppes on sageli just kuulamine see osa tunnist, mille puhul me näeme õppijate frustratsiooni. Kellele piisab ühest korrast, et kuulatavast aru saada, ja kellel on vaja neli-viis korda kuulata, et vajalik info kätte saada. Ümberpööratud klassiruumi suurim pluss on see, et nii videol kui ka kuulamisülesandel on pausi- ja tagasikerimisnupp. Õpitavat materjali võib kuulata-vaadata just nii palju kordi, kui vaja on, kasutades sõnastikke ja teisi abivahendeid.
Inglise keele õpetaja Katre Kõiv:
Kasutan ümberpööratud klassi meetodi elemente rohkem individuaalõppes ja üks kord nädalas toimuvate kursuste puhul. Ma ei ole küll enda tunde salvestanud, aga kasutan Youtube´i ja TEDed´i videoid ning erinevaid kuulamistekste. Oleks kahju kulutada tunniaega asjade peale, mida saab ka ise kodus teha. Mina leian, et väärtuslikku tunniaega peaks kasutama võõrkeeles suhtlemisele ja arutlemisele. Üks ohukoht selle meetodi puhul muidugi on. Kui tunni alguses selgub, et õpilasel on kodune töö tegemata, peab õpetaja väga loominguline olema, et tund sisukalt läbi viidud saaks. Tõsi, minu õpilased ei ole mind sellisesse olukorda sageli pannud. Üldiselt aga harjuvad inimesed sellise lähenemisega kiiresti ja pärast teistmoodi ei tahagi.