Koolituste kalender

KOOLITUSTE KALENDER Sügis 2019

Inglise keel B1+ vestlus

Inglise keel B1+ vestluskursus


KELLELE?
Kui Sinu inglise keele õpingud on jõudnud kesktasemele,
Kui Sa soovid keskenduda peamiselt suulise väljendusoskuse arendamisele,
Kui sa vajad inglise keelt aeg-ajalt ka oma töös,
Kui Sa oled valmis aktiivselt õppetöös kaasa lööma,
                                                                                  siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS?
Kesktaseme vestluskursusel seame põhieesmärgiks rääkimisjulguse ja soravuse, mistõttu pühendame tunnitöös varasemast rohkem aega vabale vestlusele. Sellel kursusel võtame aluseks üldhuvitavad ja tööga seotud teemad, mille abil üritame suurendada aktiivset sõnavara ning õpitud grammatikateadmisi suulises kõnes kasutama hakata. Et räägitust paremini aru saada ja keeleoskus kiiremini edeneks, võtame nii tunni- kui ka iseseisvas töös appi autentsed kuulamistekstid ja videoklipid.
Tähelepanu pöörame ka erinevatele lausekonstruktsioonidele, mille abil üht või teist mõtet väljendada ning konkreetsemates situatsioonides toime tulla, st Social English'ile (nt kuidas viisakalt küsida ja nõu anda, arvamust avaldada ja kaaslase jutu vastu huvi üles näidata, seltskondlikku vestlust üleval hoida jne).
Kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi, mis teevad ühest vestluskursusest vestluskursuse - paaris- ja grupiarutelusid, erineval viisil puuduva informatsiooni hankimist, sõnavaramänge, rollimänge, lauamänge jne - ühesõnaga kõike, mis paneb meid rääkima-rääkima-rääkima.

KÄSITLEMISELE TULEVAD JÄRGMISED TEEMAD:

1. Loome kontakte: Konverentsid - meeldiv ajaviide või tõsine töö? Kes on kes koosviibimisel. Millest rääkida  
    ja millest mitte? Kontaktide loomine. Välimuse ja ümbritseva kirjeldamine.
    Funktsionaalne keel: Viisaka vestluse alustamine ja lõpetamine.
    Keeleteadmised: Eessõnad välimuse ja asukoha kirjeldamiseks. Oleviku ajavormid (present tenses).
2. Ärireisil: Lennujaamas. Näpunäiteid reisijale. Töö ja elu suurlinnas. Lahendame probleeme.
    Funktsionaalne keel: Vestlusi lennujaamas. Viisakad küsimused ja palved ning neile reageerimine.
    Keeleteadmised: Tegusõna mustrid (verb + -ing, verb + to + infinitive). Kaudsed küsimused.
3. Põnev toidumaailm: Kultuuridevahelistest erinevustest. Menüü, toidu ja toidukoha kirjeldamine. Kuidas  
    toidust ja veinist rääkida. Ärilõuna.
    Funktsionaalne keel: Arvamuse avaldamine ja kommenteerimine.
    Keeleteadmised: Eessõnad ja umbisikuline tegumood.

Kursus baseerub õppekomplektil In Company Intermediate (2nd edition) ja Folkuniversitetet õppematerjalidel.

Tee enne kursusele registreerumist ka inglise keele test!
HIND: 120 € (Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.)
KURSUSE MAHT: 28 ak t auditoorset tööd (õppe kogumaht 40 ak t) Periood: 19.09 - 19.12 Aeg: N 08.30 - 10.00 Koolitaja: Aile Lehtse
ÕPPEMATERJAL: Hind sisaldab õppematerjali
Nõustun ja registreerun
Tagasi