Keeleõpe Skype'is

Keeleõpe Skype'is

    Tegelikult ei erine Skype'i teel toimuv keeleõpe kuigi palju tavalisest individuaalõppest. Skype’i teel saab arendada kõiki keeleoskuse aspekte - 
    rääkimis-, kirjutamis-, kuulamis- ja lugemisoskust. Kursuse sisu ja ülesehitus sõltub õpingute eesmärgist ja selleks võib olla nii suhtlusoskuse 
    parandamine, keeleoskuse taseme tõstmine kui ka tööalase keeleoskuse täiendamine.
    Eelkõige annab Skype'i teel toimuv keeleõpe vabaduse valida, millal, kus ja kelle juhendamisel keeli soovitakse õppida. Kursus koostatakse õppija
    taset, soove, vajadusi ja huvisid arvesse võttes. Valida saab nii õppetöö intensiivsust kui ka mahtu.  

Kuidas?

 • Pakume inglise, rootsi, norra, hispaania, prantsuse, soome,
  vene ja eesti üldkeelt, tööalaseid ja vestluskursusi Teile sobivatel aegadel ja intensiivsusega.
 • Reeglina toimub kaks akadeemilist tundi korraga. Minimaalne akadeemiliste tundide arv on 30.
 • Akadeemilise tunni hind algab 19 eurost. Hind sisaldab õppematerjali (digitaalsel kujul), testimist ja tunnistust kursuse lõpus.

Mida on vaja?

 • Arvutit (kui lauaarvutil ei ole sisemist mikrofoni, siis on vaja ka peakomplekti), Internetti ja Skype’i kontot.
 • Kui soovite, et osa materjali oleks paberkandjal, siis tuleks leida printimisvõimalus.
 • IT-alased eriteadmised ei muuda õppetööd tulemuslikumaks

     Meil on vaja teada

 • Teie keeleoskuse taset. Tehke keeletest meie kodulehel.
 • Teie õpingute eesmärki, kas selleks on suhtlusoskuse parandamine, taseme tõstmine, tööalase keeleoskuse täiendamine vms.
 • Kui intensiivselt soovite õppida, kas üks, kaks või kolm korda nädalas.
 • Millised on Teie ajalised eelistused (hommik/pärastlõuna/õhtu)
 • Enne kursuse algust on meil on vaja Teie Skype’i nime. Edasi toimub kõik juba õpetaja juhtnööride järgi.

     Seega…

 • Teie poolt soov, meie poolt pakkumine, ja meil on, mida pakkuda!
Küsi pakkumist