Eesti keele test

Keeletestid

Eesti keele test

Test koosneb 100 valikvastusega küsimusest. Testi tegemiseks on aega 30 minutit. Allesjäänud aega saab kontrollida testi ülaosas oleval kellal. 

Tasemed:

   … – 41% algaja (sobib A1 kursus)
42% – 54% madalam kesktase (sobib A2 kursus)
55% – 69% kesktase (sobib B1 kursus)
70% – 85% kõrgem kesktase (sobib B2 kursus)
86% - ...      (sobib C1 kursus)

Alusta