Koolituste kalender

KOOLITUSTE KALENDER Kevad 2020

Inglise keel B1.2

Inglise keel (B1.2)

KELLELE?
Kui Su õppimistuhin ei ole raugenud,
Kui Sa meie kodulehe kõrgemast testist said 68-77 punkti,
Kui Sinu eesmärgiks on suhelda inglise keeles vabalt ja sundimatult,
Kui Sa oled valmis tundides aktiivselt kaasa lööma,
                                                                                    siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.
KUIDAS?
Aktiivne sõnavara ja soravus, grammatika muidugi ka, aga mitte liiga suurtes kogustes - nii oleme üles ehitanud kesktaseme kursused. Kuigi endiselt pöörame tähelepanu kõigile keeleaspektidele ning parandame süstemaatiliselt grammatikaalaseid teadmisi, paneme tunnitöös põhirõhu siiski rääkimisele. Rohkem kui varasematel kursustel tegeleme erinevate väljendite ja lausekonstruktsioonidega. Õpime huvi üles näitama, komplimente tegema, oma palveid nii esitama, et keegi ei suudaks Sulle "ei" öelda jne.
Usume põhimõttesse kuula, ja sa unustad, tee ise, ja sul jääb meelde. Seetõttu kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi, mis võimaldavad Sul aktiivselt tunnitöös kaasa lüüa - paaris- ja grupitööd, dialooge, erineval viisil puuduva informatsiooni hankimist, sõnavaramänge, rollimänge, lauamänge jne.

KÄSITLEMISELE TULEVAD INGLISE KEELE B1 TASEME ÕPPEKAVA 2. MOODULI TEEMAD:
1) Aeg ja aja planeerimine: Kalender. Ajaväljendid. Tähtaeg. Aja planeerimise võtteid.
    Funktsionaalne keel: Viisakas vestlus.
    Keeleteadmised: Kohustust väljendavad modaalverbid (must, should, have to, jne)
2) Uudised: Teemad uudistes. Kuritegu ja karistus. Ajalehekeel. Kollokatsioonid (say vs tell)
    Funktsionaalne keel: Isiklikud uudised ja nendele reageerimine.
    Keeleteadmised: Umbisikuline tegumood.
3) Reis: Reisimine. Asukoha ja paikade kirjeldamine.
    Funktsionaalne keel: Tee küsimine ja juhatamine.
    Keeleteadmised: Tõenäosust väljendavad modaalverbid (olevik). Enneminevik (Past Perfect).
4) Vanus: Kogemus, soov ja kahetsus. Kas vanus on oluline? Suhtumise väljendamine (obviously,
    naturally, jne).
    Funktsionaalne keel: Igapäevased ja ametlikud telefonikõned.
    Keeleteadmised: Soovi ja kahetsuse väljendamine (I wish/If only). Tingimuslaused (Zero, First,
   Second, Third & Mixed Conditionals)
5) Stiil: Riided ja välimus. Stiil ja mood. Inimeste kirjeldamine. Sõnad suit, fit või match.
    Funktsionaalne keel: Komplimentide tegemine ja neile reageerimine. Small talk.
    Keeleteadmised: Sõnajärg mitme omadussõnaga lauses.

Kursuse lõpuks on oluliselt laienenud Su sõnavara ning suurenenud rääkimisjulgus ja soravus. Oskad õiget telefonikeelt kasutada, seltskondlikus vestluses osaleda, viisakalt pöörduda ja palveid edastada jne.
Kursus baseerub õppematerjalil New Inside Out Intermediate ja Folkuniversiteteti õppematerjalidel.

Inglise keele B1 taseme õppekava

Tee enne kursusele registreerumist ka inglise keele test!

HIND: 198 € / 189 € ((üli)õpilased ja 2019. a. sügisel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.
KURSUSE MAHT: 54 ak t auditoorset tööd (õppe kogumaht 80 ak t) Periood: 30.01 - 28.04 Aeg: T/N 17.30 - 19.00 Koolitaja: Kristi Kartašev
ÕPPEMATERJAL: Hind sisaldab õppematerjali
Nõustun ja registreerun
Tagasi