Folkuniversitetet/Koolitused/E-õpe/Eesti keel A1.1 veebis

Eesti keel A1.1 veebis

Eesti keel A1.1

E-õpe

Kui Sa ei ole eesti keelt varem õppinud, Kui Sa tunned, et peaksid seda ilusat keelt pisut oskama, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

Kui Sa ei ole eesti keelt varem õppinud,
Kui Sa tunned, et peaksid seda ilusat keelt pisut oskama, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

HOW DO ONLINE COURSES WORK?

To attend, you need a laptop/smartphone with Internet connection. Prior to your first class, we will send you an e-mail containing the link to your classes as well as the instructions for downloading the programme and joining the class. Learning a language on ZOOM is not very different from regular language courses. ZOOM is suitable for doing audio tasks, watching videos, doing pair and group work and checking spelling using an interactive whiteboard.

КАК ПРОВОДЯТСЯ ОНЛАЙН-КУРСЫ?

Для участия в курсе необходимо иметь компьютер или смартфон с подключением к интернету. Перед началом занятий мы отправим Вам по электронной почте ссылку, перейдя по которой Вы сможете подключиться к уроку, и подробные инструкции по подключению и установке приложения. Изучение иностранного языка через ZOOM не намного отличается от обычных групповых занятий. Приложение ZOOM позволяет выполнять задания на аудирование (слушание), смотреть видео, распределять учащихся на пары и группы, а также проверять навыки письма при помощи интерактивной доски.

KÄSITLEMISELE TULEVAD EESTI KEELE A1 TASEME ÕPPEKAVA TEEMAD:

 1. Meeldiv tutvuda!: Tervitamine ja hüvasti jätmine. Viisakusväljendid. Tööjuhendid tunnitöös. Numbrid 1-10Vestluse alustamine ja lõpetamine.
  Keeleteadmised: Tähestik. Isikulised asesõnad. Tegusõna ’olema’ pööramine olevikus.
 2. Riigid ja rahvused: Riikide ja rahvuste eestikeelsed nimetused. Arvamuse avaldamine.
  Keeleteadmised: Elama ’kus?’ ja olema ’kes?’. Seesütlev kääne riikide näitel. Küsimuste (kas, kes, kus) moodustamine.
 3. Mina ja minu pere: Pereliikmed. Vanus. Isikuandmed. Ankeedi täitmine. Kliendikaart. Hinna küsimine poes. Isikuandmeid puudutavatele küsimustele vastamine.
  Keeleteadmised: Nimetavad ja omastavad asesõnad.
 4. Minu päev: Igapäevategevused, nädalapäevad, ööpäeva osad, kellaajad. Kellaaja ütlemine.
  Keeleteadmised: Ajamäärused.
 5. Vaba aeg: Vabaajategevused. Asesõnad (minule, sinule jne). Omadussõnad ja antonüümid. Arvamuse avaldamine ja kirjeldamine, mis meeldib ja missugune see on.
  Keeleteadmised: ma- ja da- infinitiivi kasutamine.

Eesti keele A1 taseme õppekava

  Kursusel osaleja andmed
  Kursus
  Kursuse eest maksja andmed

  Õppija õigused ja kohustused:

  1. Registreerumisega võtab õppija endale kohustuse tasuda õppemaks kogu kursuse eest.
  2. Eraisikul on õigus tasuda õppemaksu ühes, kahes või kolmes võrdses osas.
  3. Õppijal on õigus kohale sobiva tasemega grupis tema poolt valitud ajal ja vastavat programmi käsitlevale õppematerjalile.
  4. Õppemaks tagastatakse õpilasele, kui õppija informeerib Folkuniversitetetit oma soovist kursusest loobuda 24 h jooksul pärast esimest tundi. Hilisemaid pretensioone arvesse ei võeta.

  Kursuse maht:

  54 ak t auditoorset tööd (kogumaht 80 ak t). Tunnid toimuvad Zoomis.

  Aeg:

  Periood: 01.02 - 05.05

  Aeg: T / N 19.10 - 20.40

  Koolitaja:

  Sille Midt

  Hind:

  216 € / 204 € ((üli)õpilased ja 2021. a. sügisel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.

  Õppematerjal:

  Hind sisaldab õppematerjali.