Eesti keel A1.2 Tartus

Eesti keel A1.2

Lai 30, Tartu

If you have already studied Estonian a little, If you are convinced you should know Estonian a little better, this is the course for you.

If you have already studied Estonian a little,
If you are convinced you should know Estonian a little better, this is the course for you.

We deal with topics and sentence structures that help you to successfully express yourself in simple daily and work-related situations. As we aim at widening your vocabulary and enhancing the courage to speak, the emphasis is placed on developing speaking skill. In addition, we also deal with developing listening, reading and writing skills as well as practise grammar.
We combine business with pleasure using a variety of methods and activities such as pair work, group work, dialogues, information gap activities, vocabulary games, role plays, board games, etc.

Вашему вниманию предлагаются темы и структуры предложений, которые помогут Вам успешно общаться в простых повседневных, а также связанных с работой ситуациях. Мы развиваем навыки аудирования, чтения и письма, однако основное внимание уделяется развитию навыков устной речи. На уроках мы применяем разнообразные методики и виды деятельности, такие как: парная работа, групповая работа, диалоги, упражнения на восстановление пропущенной информации, игры на запоминание новых слов, ролевые игры, настольные игры и т.п.

KELLELE?

Kui Sa oled juba ühe semestri eesti keelt õppinud,
Kui Sa tunned, et alustatud keeleõpinguid tuleks kindlasti jätkata, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS?

Aitame neil, kes keeleõpingutega juba algust on teinud, oma teadmisi ja oskusi edasi arendades järgmisele tasemele jõuda. Ehkki eemärgiks on arendada nii rääkimis-, kuulamis-, lugemis- kui kirjutamisoskust, paneme tunnitöös põhirõhu siiski rääkimisele. Kindlasti ei unusta me ka süstemaatilist grammatikaga tegelemist. Keelte õppimine, nii nagu meie seda näeme, ei toimu pelgalt lünki täites ja tabelites näpuga järge ajades, vaid pigem suuliselt harjutades, harjutades ja veelkord harjutades. Täeindame kursust videomaterjali ja interaktiivsete mängudega. Kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi (mini-dialooge, sõnavaramänge, rollimänge, lauamänge jne), et õppetöö oleks võimalikult efektiivne, tunnid huvitavad, mõtestatud ja eesmärgistatud.

KÄSITLEMISELE TULEVAD EESTI KEELE A1 TASEME ÕPPEKAVA TEEMAD:

 1. Kohvikusse!Toiduga seotud sõnavara (ainsus ja mitmus). Asutused linnas. Kohvikus tellimine.
  Keeleteadmised: Sagedus-määrused. Küsimused kus?, kuhu? ja kellega?
 2. Kuidas töö, nõnda palk!: Ametid. Töö ja palk. Kes mida teeb. Töökuulutused. Lihtne CV. Töövestlus.
  Keeleteadmised: Ajamäärused. Lihtminevik (si-minevik).
 3. Väike puhkus: Ilmakaared. Transpordivahendid. Tegevused reisil. Bussijaamas. Piletid. Üldhuvitavaid fakte. Postkaart koju.
  Keeleteadmised: Kohakäänded (KUS? KUHU? KUST?). Lihtminevik (i-minevik).
 4. Poes ja peol: Riideesemed. Peol. Inimeste kirjeldamine. Riidepoes. Viisakas pöördumine. Kuidas õppida iseseisvalt eesti keelt.
  Keeleteadmised: Kohamäärused.

Eesti keele A1 taseme õppekava

Tee enne kursusele registreerumist ka eesti keele test!

  Kursusel osaleja andmed
  Kursus
  Kursuse eest maksja andmed

  Õppija õigused ja kohustused:

  1. Registreerumisega võtab õppija endale kohustuse tasuda õppemaks kogu kursuse eest.
  2. Eraisikul on õigus tasuda õppemaksu ühes, kahes või kolmes võrdses osas.
  3. Õppijal on õigus kohale sobiva tasemega grupis tema poolt valitud ajal ja vastavat programmi käsitlevale õppematerjalile.
  4. Õppemaks tagastatakse õpilasele, kui õppija informeerib Folkuniversitetetit oma soovist kursusest loobuda 24 h jooksul pärast esimest tundi. Hilisemaid pretensioone arvesse ei võeta.

  Kursuse maht:

  54 ak t auditoorset tööd (kogumaht 80 ak t). Õppetöö toimub Tartus, Lai 30.

  Aeg:

  Periood: 07.02 - 02.05

  Aeg: T / N 08.30 - 10.00

  Koolitaja:

  Marge Paal

  Hind:

  225 € / 216€ ((üli)õpilased ja 2022. a. sügisel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.

  Õppematerjal:

  Hind sisaldab õppematerjali.