Eesti keel A1.2 Tartus

Eesti keel A1.2

Lai 30, Tartu

If you have already studied Estonian a little, If you are convinced you should know Estonian a little better, this is the course for you.

We deal with topics and sentence structures that help you to successfully express yourself in simple daily and work-related situations. As we aim at widening your vocabulary and enhancing the courage to speak, the emphasis is placed on developing speaking skill. In addition, we also deal with developing listening, reading and writing skills as well as practise grammar.
We combine business with pleasure using a variety of methods and activities such as pair work, group work, dialogues, information gap activities, vocabulary games, role plays, board games, etc. The course is complemented by Folkuniversitetet’s web-based learning resources.

Вашему вниманию предлагаются темы и структуры предложений, которые помогут Вам успешно общаться в простых повседневных, а также связанных с работой ситуациях. Мы развиваем навыки аудирования, чтения и письма, однако основное внимание уделяется развитию навыков устной речи. На уроках мы применяем разнообразные методики и виды деятельности, такие как: парная работа, групповая работа, диалоги, упражнения на восстановление пропущенной информации, игры на запоминание новых слов, ролевые игры, настольные игры и т.п. Для эффективного обучения используются вспомогательные веб-ресурсы.

KELLELE?

Kui Sa oled juba ühe semestri eesti keelt õppinud,
Kui Sa tunned, et alustatud keeleõpinguid tuleks kindlasti jätkata, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS?

Aitame neil, kes keeleõpingutega juba algust on teinud, oma teadmisi ja oskusi edasi arendades järgmisele tasemele jõuda. Ehkki eemärgiks on arendada nii rääkimis-, kuulamis-, lugemis- kui kirjutamisoskust, paneme tunnitöös põhirõhu siiski rääkimisele. Kindlasti ei unusta me ka süstemaatilist grammatikaga tegelemist. Keelte õppimine, nii nagu meie seda näeme, ei toimu pelgalt lünki täites ja tabelites näpuga järge ajades, vaid pigem suuliselt harjutades, harjutades ja veelkord harjutades. Täeindame kursust videomaterjali ja interaktiivsete mängudega. Kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi (mini-dialooge, sõnavaramänge, rollimänge, lauamänge jne), et õppetöö oleks võimalikult efektiivne, tunnid huvitavad, mõtestatud ja eesmärgistatud. Õppimist toetab Folkuniversiteteti e-õppekeskkonda loodud kursust täiendav veebivara.

KÄSITLEMISELE TULEVAD EESTI KEELE A1 TASEME ÕPPEKAVA TEEMAD:

 1. Kohvikusse!Toiduga seotud sõnavara (ainsus ja mitmus). Asutused linnas. Kohvikus tellimine.
  Keeleteadmised: Sagedus-määrused. Küsimused kus?, kuhu? ja kellega?
 2. Kuidas töö, nõnda palk!: Ametid. Töö ja palk. Kes mida teeb. Töökuulutused. Lihtne CV. Töövestlus.
  Keeleteadmised: Ajamäärused. Lihtminevik (si-minevik).
 3. Väike puhkus: Ilmakaared. Transpordivahendid. Tegevused reisil. Bussijaamas. Piletid. Üldhuvitavaid fakte. Postkaart koju.
  Keeleteadmised: Kohakäänded (KUS? KUHU? KUST?). Lihtminevik (i-minevik).
 4. Poes ja peol: Riideesemed. Peol. Inimeste kirjeldamine. Riidepoes. Viisakas pöördumine. Kuidas õppida iseseisvalt eesti keelt.
  Keeleteadmised: Kohamäärused.

Eesti keele A1 taseme õppekava

Tee enne kursusele registreerumist ka eesti keele test!

Kursuse maht:

50 ak t auditoorset tööd (kogumaht 75 ak t). Õppetöö toimub Tartus, Lai 30.

Aeg:

Periood: 29.01 - 22.04

Aeg: E/K 08.30 - 10.00

Koolitaja:

Evelyn Pukspuu

Hind:

240 € / 231 € ((üli)õpilased ja 2023. a. sügisel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.

Õppematerjal:

Hind sisaldab originaalõpikut ning juurdepääsu digimaterjalidele ja -harjutusvarale.

Registeerumine suletud