Folkuniversitetet/Koolitused/E-õpe/Eesti keel B1 veebis

Eesti keel B1 veebis

Eesti keel B1

E-õpe

Kui Sul on madalam kesktase eesti keeles juba saavutatud, aga tunned, et sellest ei piisa, Kui Sa meie kodulehe testist said 55-69 punkti, Kui Sa soovid end eesti keeles ladusamalt väljendada, Kui Sa oled valmis tundides aktiivselt kaasa lööma, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KELLELE?

Kui Sul on madalam kesktase eesti keeles juba saavutatud, aga tunned, et sellest ei piisa,
Kui Sa meie kodulehe testist said 55-69 punkti,
Kui Sa soovid end eesti keeles ladusamalt väljendada,
Kui Sa oled valmis tundides aktiivselt kaasa lööma, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS VEEBIPÕHINE KURSUS TOIMUB?

 • Tundides osalemiseks peab sul olema internetiühendusega arvuti või nutitelefon. Enne kursuse algust saadame sulle e-kirjaga lingi, millele vajutades saad tunniga liituda. Lisaks saadame täpsed juhised liitumiseks ja programmi allalaadimiseks.
 • Kuna ZOOM võimaldab teha kuulamisülesandeid, vaadata videoid, jagada õppijaid paaridesse ja gruppidesse ning kontrollida kirjutamisoskust kõigile nähtava tahvli abil, ei erine ZOOM’i teel toimuv keeleõpe kuigi palju tavalisest grupiõppest. Ehkki eesmärgiks on arendada nii rääkimis-, kuulamis-, lugemis- kui kirjutamisoskust, paneme tunnitöös põhirõhu siiski rääkimisele. Kindlasti ei unusta me ka süstemaatilist grammatikaga tegelemist. Keelte õppimine, nii nagu meie seda näeme, ei toimu pelgalt lünki täites ja tabelites näpuga järge ajades, vaid pigem suuliselt harjutades, harjutades ja veelkord harjutades. Täiendame kursust videomaterjali ja interaktiivsete mängudega. Kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi (mini-dialooge, sõnavaramänge, rollimänge jne), et õppetöö oleks võimalikult efektiivne, tunnid huvitavad, mõtestatud ja eesmärgistatud.

KÄSITLEMISELE TULEVAD EESTI KEELE B1 TASEME ÕPPEKAVA TEEMAD:

 1. Reisimine: Ühistransport. Reisimine. Liiklus ja turvalisus.
  Keeleteadmised: Eitus. Käsud ja palved. Võrdlemine: kõige-ülivõrre ja i-ülivõrre.
 2. Kuidas töö, nõnda palk: Töövestlus. Valdkonnad. Töökohustused. Töötingimused ja tööks vajalikud vahendid.
  Keeleteadmised: Liitsõnad. Sihitise käänded.
 3. Kodukoht: Kus keegi elab? Kodukoha loodus. Ilm. Looduskaunid kohad Eestis. Põnevad paigad.
  Keeleteadmised: ma- ja da-infinitiiv. Mitmuse osastav. Sõnad käima vs minema.
 4. Tarbimine: Ostukohad. Kaubad ja teenused. Kuulutused. Probleemid ja kaebused. Taaskasutus.
  Keeleteadmised: nud-, tud– ja mata-vorm.  Omadussõnade võrdlusastmete osastav.

Eesti keele B1 taseme õppekava

Tee enne kursusele registreerumist ka eesti keele test!

  Kursusel osaleja andmed
  Kursus
  Kursuse eest maksja andmed

  Õppija õigused ja kohustused:

  1. Registreerumisega võtab õppija endale kohustuse tasuda õppemaks kogu kursuse eest.
  2. Eraisikul on õigus tasuda õppemaksu ühes, kahes või kolmes võrdses osas.
  3. Õppijal on õigus kohale sobiva tasemega grupis tema poolt valitud ajal ja vastavat programmi käsitlevale õppematerjalile.
  4. Õppemaks tagastatakse õpilasele, kui õppija informeerib Folkuniversitetetit oma soovist kursusest loobuda 24 h jooksul pärast esimest tundi. Hilisemaid pretensioone arvesse ei võeta.

  Kursuse maht:

  50 ak t kontaktõpet (kogumaht 75 ak t). Tunnid toimuvad Zoomis.

  Aeg:

  Periood: 20.09 - 13.12

  Aeg: T / N 17.30 - 19.00

  Koolitaja:

  Sille Midt

  Hind:

  225 € / 216 € ((üli)õpilased ja 2022. a. kevadel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.

  Õppematerjal:

  Hind sisaldab õppematerjali ning juurdepääsu digimaterjalidele ja -harjutusvarale. Originaalõpik saadetakse Smartposti pakiautomaati.