Hispaania keel A1.1

Hispaania keel algajatele (A1.1)

Lai 30, Tartu

Kui Sa ei ole varem hispaania keelt õppinud, Kui Sa soovid korralikke algteadmisi omandada, Kui Sa tunned huvi hispaania keele ja kultuuri vastu, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KELLELE?

Kui Sa ei ole varem hispaania keelt õppinud,
Kui Sa soovid korralikke algteadmisi omandada,
Kui Sa tunned huvi hispaania keele ja kultuuri vastu, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS?

Aitame Sul omandada algteadmised hispaania keelest, mis võimaldaksid Sul toime tulla igapäevastes olukordades ja jätkata soovi korral õpinguid. Tegeleme kõigi keeleaspektidega – rääkimise, kuulamise, lugemise ja kirjutamisega. Tunnitöös paneme põhirõhu siiski rääkimisele, aga ei unusta seejuures ka grammatikaga tegeleda.
Kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi, et õppetöö oleks võimalikult efektiivne ja eluline – paaristööd, dialooge, erineval viisil puuduva info hankimist, sõnavaramänge, rollimänge jne. Õppetöö toimub harjutades. Lisaks kursuselt saadavatele keelealastele teadmistele pakume ka huvitavaid ja silmaringi avardavaid tunde.
Kursuse lõpuks oskad lihtsaid väljendeid kasutades rääkida endast, oma perekonnast, oma tööst ja enda vahetust ümbrusest. Lisaks saad turistina hakkama mõningates situatsioonides, kus on vaja vahetada viisakusväljendeid või lihtsamat laadi infot, st tervitada ja hüvasti jätta, vabandada, kellaaega küsida ja ütelda, hinda küsida, kohvikus toitu tellida jne.
Kursus baseerub õppekomplektidel Aula Internacional 1 (2013) ning Folkuniversiteteti õppematerjalidel.

KÄSITLEMISELE TULEVAD HISPAANIA KEELE A1 TASEME ÕPPEKAVA 1. MOODULI TEEMAD:

 1. Tutvumine: Isikuandmed, numbrid 0-100, rahvused, ametid, tähestik.
  Funktsionaalne keel: Isikuandmete küsimine. Tervitamine ja hüvastijätt.
  Keeleteadmised: Mees- ja naissoost nimisõnad, –ar, -er, -ir lõpulised tegusõnad, tegusõnad ser, llamarse, tener.
 2. Vaba aeg: Vabaaja tegevused. Keeled.
  Funktsionaalne keel: Kavatsuste väljendamine, oma keeleoskusest rääkimine.
  Keeleteadmised: Üldolevik, eessõnade a, con, de, por, para ja porque kasutamine, määratud artikkel el, la, los, las.
 3. Igapäevased tegevused: Igapäevased rutiinid. Aeg. Ilm. Turismisihtkohad.
  Funktsionaalne keel: Kohtade kirjeldamine, asukoha ja eksistentsi väljendamine.
  Keeleteadmised:  Tegusõnad ’ser’ ja ’estar’, ülivõrre, küsisõnad.

Hispaania keele A1-taseme õppekava

Kursusel osaleja andmed
Kursus
Kursuse eest maksja andmed

Õppija õigused ja kohustused:

 1. Registreerumisega võtab õppija endale kohustuse tasuda õppemaks kogu kursuse eest.
 2. Eraisikul on õigus tasuda õppemaksu ühes, kahes või kolmes võrdses osas.
 3. Õppijal on õigus kohale sobiva tasemega grupis tema poolt valitud ajal ja vastavat programmi käsitlevale õppematerjalile.
 4. Õppemaks tagastatakse õpilasele, kui õppija informeerib Folkuniversitetetit oma soovist kursusest loobuda 24 h jooksul pärast esimest tundi. Hilisemaid pretensioone arvesse ei võeta.

Kursuse maht:

37 ak t auditoorset tööd (kogumaht 54 ak t)

Aeg:

Periood: 15.09 - 15.12

Aeg: T 17.30 - 19.30

Koolitaja:

Dagmar Treial

Hind:

156 € / 150 € ((üli)õpilased ja 2020. a. kevadel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.

Õppematerjal:

Hind sisaldab õppematerjali.