Folkuniversitetet/Koolitused/Lai 30, Tartu/Hispaania keel A1.2 Tartus

Hispaania keel A1.2 Tartus

Hispaania keel A1.2

Lai 30, Tartu

Kui Sa oled juba ühe semestri hispaania keelt õppinud; Kui Sa oled kunagi hispaania keelega algust teinud, oskad lugeda ja tead põhilisi väljendeid enda tutvustamise ja enda ümbruse kirjeldamise kohta, Kui Sa tunned, et alustatud keeleõpinguid tuleks kindlasti jätkata, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS?

 • Aitame Sul omandada algteadmised hispaania keelest, mis võimaldaksid Sul toime tulla igapäevastes olukordades ja jätkata soovi korral õpinguid. Tegeleme kõigi keeleaspektidega – rääkimise, kuulamise, lugemise ja kirjutamisega. Tunnitöös paneme põhirõhu siiski rääkimisele, aga ei unusta seejuures ka grammatikaga tegeleda.
 • Kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi, et õppetöö oleks võimalikult efektiivne ja eluline – paaristööd, dialooge, erineval viisil puuduva info hankimist, sõnavaramänge, rollimänge jne. Õppetöö toimub harjutades. Lisaks kursuselt saadavatele keelealastele teadmistele pakume ka huvitavaid ja silmaringi avardavaid tunde.
 • Kursuse lõpuks oskad lihtsaid väljendeid kasutades rääkida endast, oma perekonnast, oma tööst ja enda vahetust ümbrusest. Lisaks saad turistina hakkama mõningates situatsioonides, kus on vaja vahetada viisakusväljendeid või lihtsamat laadi infot, st tervitada ja hüvasti jätta, vabandada, kellaaega küsida ja ütelda, hinda küsida, kohvikus toitu tellida jne.
 • Kursus baseerub õppekomplektidel Aula Internacional 1 (2013) ning Folkuniversiteteti õppematerjalidel. Õppimist toetab Folkuniversiteteti e-õppekeskkonda loodud kursust täiendav veebivara.

KÄSITLEMISELE TULEVAD HISPAANIA KEELE A1 TASEME ÕPPEKAVA 1. ja 2. MOODULI TEEMAD:

 1. Igapäevased ostud: Poes ja turul. Värvid, riietusesemed. Numbrid.
  Funktsionaalne keel: Poes. Eelistustest rääkimine. Vajaduse väljendamine.
  Keeleteadmised: Tegusõnad ’ir’ ja ’preferir’.
 2. Perekond: Perekonnaliikmed. Sugulussuhted. Välimus ja iseloom. Muusika.
  Funktsionaalne keel: Välimuse ja iseloomu kirjeldamine. Soovide väljendamine.
  Keeleteadmised:  Tegusõna ‘gustar’ kasutamine.
 3. Minu päev: Igapäevased tegevused. Nädalapäevad, päevaosad.
  Funktsionaalne keel: Päevakavast rääkimine/igapäevased tegevused. Kellaaja küsimine.
  Keeleteadmised: Ebareeglipärased tegusõnad olevikus. Enesekohased tegusõnad olevikus.

Hispaania  keele A1 taseme õppekava

Tee enne kursusele registreerumist ka hispaania keele test!

Kursuse maht:

37 ak t auditoorset tööd (kogumaht 54 ak t). Tunnid toimuvad Zoomis.

Aeg:

Periood: 01.02 - 02.05

Aeg: N 17.30 - 19.30

Koolitaja:

Epp Kama

Hind:

195 € / 186 € ((üli)õpilased ja 2023. a. sügisel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.

Õppematerjal:

Hind sisaldab õppematerjali ning juurdepääsu veebivarale.

Registeerumine suletud