Hispaania keel A2.2

Hispaania keel madalamale kesktasemele (A2.2)

Lai 30, Tartu

Kui Sa algaja enam pole, aga päris kesktasemel ka veel mitte. Kui Sa oled kunagi hispaania keelega algust teinud, oskad lugeda ja tead põhilisi väljendeid enda tutvustamise ja enda ümbruse kirjeldamise kohta, Kui Sa tunned, et alustatud keeleõpinguid tuleks kindlasti jätkata, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KELLELE?

Kui Sa algaja enam pole, aga päris kesktasemel ka veel mitte;
Kui Sa oled kunagi hispaania keelega algust teinud, oskad lugeda ja tead põhilisi väljendeid enda tutvustamise ja enda ümbruse kirjeldamise kohta,
Kui Sa tunned, et alustatud keeleõpinguid tuleks kindlasti jätkata, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS?

Aitame neil, kes hispaania keeles A1 taseme juba saavutanud, oma teadmisi ja oskusi edasi arendades järgmisele tasemele jõuda. Kuigi eesmärgiks on arendada nii rääkimis-, kuulamis-, lugemis- kui kirjutamisoskust, paneme tunnitöös põhirõhu siiski rääkimisele. Lisaks tegeleme süstemaatiliselt grammatikaga, kuid mitte pelgalt lünkasid täites ja tabelites näpuga järge ajades, vaid pigem suuliselt harjutades, harjutades ja veelkord harjutades. Kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi (mini-dialooge, sõnavaramänge, rollimänge, lauamänge jne), et õppetöö oleks võimalikult efektiivne, tunnid huvitavad, mõtestatud ja eesmärgistatud.
Kursuse lõpuks oskad viisakalt paluda ja korraldusi anda, teed küsida ja juhatada, pakkuda ja ettepanekuid teha, kohtumisi kokku leppida ning saad hakkama poes ja restoranis.

Kursus baseerub õppematerjalil Aula Internacional 2 ning Folkuniversiteteti õppematerjalidel.

KÄSITLEMISELE TULEVAD HISPAANIA KEELE A2 TASEME ÕPPEKAVA 2. MOODULI TEEMAD:

 1. Igapäevane suhtlus: Igapäevastes olukordades reageerimine ja hakkama saamine.
  Funktsionaalne keel: Tervitamine ja hüvastijätt, palvete esitamine, abi palumine, tutvustamine, kutsumine, ettekäänete leidmine ja õigustamine.
  Keeleteadmised: Tingiv kõneviis. Tegusõna estar  ja gerundiiv.
 2. Vaba aeg: Muuseumid, näitused, kontserdid. Reisimine. Kellaaeg ja nädalapäevad.
  Funktsionaalne keel: Vaba aja veetmise viisidest rääkimine. Toimunud reiside kirjeldamine. Tulevikuplaanidest rääkimine.
  Keeleteadmised: Täisminevik. Tuleviku väljendamine tegusõna ir abil. Väljendid ya ja todavía no.
 3. Toit: Toitumisharjumised. Toiduained ja retseptid.
  Funktsionaalne keel: Toitumisest ja tervislikest eluviisidest rääkimine. Retseptide lugemine ja koostamine.
  Keeleteadmised: Umbisikuline teguviis. Sidesõnad y, pero, además. Asesõnad (lo, la, los, las).

Hispaania  keele A2 taseme õppekava

Tee enne kursusele registreerumist ka hispaania keele test!

  Kursusel osaleja andmed
  Kursus
  Kursuse eest maksja andmed

  Õppija õigused ja kohustused:

  1. Registreerumisega võtab õppija endale kohustuse tasuda õppemaks kogu kursuse eest.
  2. Eraisikul on õigus tasuda õppemaksu ühes, kahes või kolmes võrdses osas.
  3. Õppijal on õigus kohale sobiva tasemega grupis tema poolt valitud ajal ja vastavat programmi käsitlevale õppematerjalile.
  4. Õppemaks tagastatakse õpilasele, kui õppija informeerib Folkuniversitetetit oma soovist kursusest loobuda 24 h jooksul pärast esimest tundi. Hilisemaid pretensioone arvesse ei võeta.
  5. Seoses Vabariigi Valitsuse otsusega peab alates 26.08.21 kõigil klassiruumis õppida soovijatel olema COVID tõend.

  Kursuse maht:

  37 ak t auditoorset tööd (kogumaht 54 ak t). Tunnid toimuvad aadressil Lai 30, Tartu.

  Aeg:

  Periood: 13.09 - 13.12

  Aeg: E 17.30 - 19.30

  Koolitaja:

  Dagmar Treial

  Hind:

  168 € / 162 € ((üli)õpilased ja 2021. a. kevadel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.