Folkuniversitetet/Koolitused/E-õpe/Hispaania keel A2 veebis

Hispaania keel A2 veebis

Hispaania keel madalamale kesktasemele (A2)

E-õpe

Kui Sa oled juba A2 tasemel õpinguid alustanud, aga päris kesktasemel veel ei ole; Kui Sa oled kunagi hispaania keelega algust teinud, oskad lugeda ja tead põhilisi väljendeid enda tutvustamise ja enda ümbruse kirjeldamise kohta, Kui Sa tunned, et alustatud keeleõpinguid tuleks kindlasti jätkata, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KELLELE?

Kui Sa oled juba A2 tasemel õpinguid alustanud, aga päris kesktasemel veel ei ole;
Kui Sa oled kunagi hispaania keelega algust teinud, oskad lugeda ja tead põhilisi väljendeid enda tutvustamise ja enda ümbruse kirjeldamise kohta,
Kui Sa tunned, et alustatud keeleõpinguid tuleks kindlasti jätkata, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS A2-taseme VEEBIPÕHINE KURSUS TOIMUB?

 • Aitame neil, kes on hispaania keeles juba A2 tasemel õpinguid alustanud, oma teadmisi ja oskusi edasi arendada ja hispaania keele oskusega järgmisele tasemele jõuda. Kuigi eesmärgiks on arendada nii rääkimis-, kuulamis-, lugemis- kui kirjutamisoskust, paneme tunnitöös põhirõhu siiski suhtlemisele. Lisaks tegeleme süstemaatiliselt grammatikaga, kuid mitte pelgalt lünkasid täites ja tabelites näpuga järge ajades, vaid pigem suuliselt harjutades, harjutades ja veelkord harjutades.
 • Tundides osalemiseks peab sul olema internetiühendusega arvuti või nutitelefon. Enne kursuse algust saadame sulle e-kirjaga lingi, millele vajutades saad tunniga liituda. Lisaks saadame täpsed juhised liitumiseks ja programmi allalaadimiseks.
 • Kuna ZOOM võimaldab teha kuulamisülesandeid, vaadata videoid, jagada õppijaid paaridesse ja gruppidesse ning kontrollida kirjutamisoskust kõigile nähtava tahvli abil, ei erine ZOOM’i teel toimuv keeleõpe kuigi palju tavalisest grupiõppest.  Täiendame kursust videomaterjali ja interaktiivsete mängudega. Kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi (mini-dialooge, sõnavaramänge, rollimänge jne), et õppetöö oleks võimalikult efektiivne, tunnid huvitavad, mõtestatud ja eesmärgistatud.

Kursus baseerub õppematerjalil Aula Internacional 2 ning Folkuniversiteteti õppematerjalidel.

KÄSITLEMISELE TULEVAD HISPAANIA KEELE A2 TASEME ÕPPEKAVA TEEMAD:

 1. Igapäevane suhtlus: Igapäevastes olukordades reageerimine ja hakkama saamine.
  Funktsionaalne keel: Tervitamine ja hüvastijätt, palvete esitamine, abi palumine, tutvustamine, kutsumine, ettekäänete leidmine ja õigustamine.
  Keeleteadmised: Tingiv kõneviis. Tegusõna estar  ja gerundiiv.
 2. Vaba aeg: Muuseumid, näitused, kontserdid. Reisimine. Kellaaeg ja nädalapäevad.
  Funktsionaalne keel: Vaba aja veetmise viisidest rääkimine. Toimunud reiside kirjeldamine. Tulevikuplaanidest rääkimine.
  Keeleteadmised: Täisminevik. Tuleviku väljendamine tegusõna ir abil. Väljendid ya ja todavía no.
 3. Toit: Toitumisharjumised. Toiduained ja retseptid.
  Funktsionaalne keel: Toitumisest ja tervislikest eluviisidest rääkimine. Retseptide lugemine ja koostamine.
  Keeleteadmised: Umbisikuline teguviis. Sidesõnad y, pero, además. Asesõnad (lo, la, los, las).

Hispaania  keele A2 taseme õppekava

Tee enne kursusele registreerumist ka hispaania keele test!

  Kursusel osaleja andmed
  Kursus
  Kursuse eest maksja andmed

  Õppija õigused ja kohustused:

  1. Registreerumisega võtab õppija endale kohustuse tasuda õppemaks kogu kursuse eest.
  2. Eraisikul on õigus tasuda õppemaksu ühes, kahes või kolmes võrdses osas.
  3. Õppijal on õigus kohale sobiva tasemega grupis tema poolt valitud ajal ja vastavat programmi käsitlevale õppematerjalile.
  4. Õppemaks tagastatakse õpilasele, kui õppija informeerib Folkuniversitetetit oma soovist kursusest loobuda 24 h jooksul pärast esimest tundi. Hilisemaid pretensioone arvesse ei võeta.

  Kursuse maht:

  37 ak t auditoorset tööd (kogumaht 54 ak t). Tunnid toimuvad Zoomis.

  Aeg:

  Periood: 13.09 - 13.12

  Aeg: T 17.30 - 19.30

  Koolitaja:

  Dagmar Treial

  Hind:

  180 € / 171 € ((üli)õpilased ja 2022. a. kevadel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.

  Õppematerjal:

  Õpetaja poolt komplekteeritud materjal (sh kuulamisülesanded, videod jne) saadetakse osalejatele lingiga e-kirja teel.