Hispaania keel B1.1

Hispaania keel kesktasemele (B1.1)

Lai 30, Tartu

Kui Sa oled hispaania keelt juba paar aastat õppinud, Kui Sa meie kodulehe testist said vähemalt 45 punkti, Kui Sa soovid oma hispaania keele sõnavara suurendada ja rääkimisoskuse parandada, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KELLELE?

Kui Sa oled hispaania keelt juba paar aastat õppinud,
Kui Sa meie kodulehe testist said vähemalt 45 punkti,
Kui Sa soovid oma hispaania keele sõnavara suurendada ja rääkimisoskuse parandada, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS?

Sõnavara ja soravus, grammatika muidugi ka, aga mitte liiga suurtes kogustes – nii oleme üles ehitanud kesktaseme kursused. Kuigi endiselt pöörame tähelepanu kõigile keeleaspektidele ning parandame süstemaatiliselt grammatikaalaseid teadmisi, paneme tunnitöös põhirõhu siiski rääkimisele. Rohkem kui madalamatel tasemetel tegeleme erinevate väljendite ja lausekonstruktsioonidega, mida vajad oma arvamuse väljendamiseks, seisukohtade kaitsmiseks, huvi üles näitamiseks, kritiseerimiseks (nii et kritiseeritav sellest ei solvuks) jne.
Usume põhimõttesse kuula, ja sa unustad, tee ise, ja sul jääb meelde. Seetõttu kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi, mis võimaldavad Sul aktiivselt tunnitöös kaasa lüüa – paaris- ja grupitööd, dialooge, erineval viisil puuduva informatsiooni hankimist, sõnavaramänge, rollimänge, lauamänge jne.

Kursus baseerub õppematerjalil Aula Internacional 3 ning Folkuniversiteteti õppematerjalidel.

KÄSITLEMISELE TULEVAD HISPAANIA KEELE B1 TASEME ÕPPEKAVA 1. MOODULI TEEMAD:

 1. Uued algused: Igapäevaelu sündmused. Töötaja. Töökoht ja töötingimused.
  Funktsionaalne keel: Eelistuse väljendamine. Aktiivne kuulamine.
 2. Homne päev: Milline on maailm aastate pärast? Muutuv maailm ja tulevikuprognoosid. Tulevikuplaanid.
  Funktsionaalne keel: Oletuste tegemine.
 3. Tavad ja kombed: Tavad, kombed, normid ja kirjutamata reeglid Hispaanias. 
  Funktsionaalne keel: Keeldude ja kohustuste väljendamine.

Hispaania keele B1 taseme õppekava

Tee enne kursusele registreerumist ka hispaania keele test!

Kursusel osaleja andmed
Kursus
Kursuse eest maksja andmed

Õppija õigused ja kohustused:

 1. Registreerumisega võtab õppija endale kohustuse tasuda õppemaks kogu kursuse eest.
 2. Eraisikul on õigus tasuda õppemaksu ühes, kahes või kolmes võrdses osas.
 3. Õppijal on õigus kohale sobiva tasemega grupis tema poolt valitud ajal ja vastavat programmi käsitlevale õppematerjalile.
 4. Õppemaks tagastatakse õpilasele, kui õppija informeerib Folkuniversitetetit oma soovist kursusest loobuda 24 h jooksul pärast esimest tundi. Hilisemaid pretensioone arvesse ei võeta.

Kursuse maht:

28 ak tundi kontaktõpet (kogumaht 40 ak t)

Aeg:

Periood: 16.09 - 16.12

Aeg: K 15.45 - 17.15

Koolitaja:

Dagmar Treial

Hind:

120 € (Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.)