Folkuniversitetet/Koolitused/E-õpe/Hispaania keel B1 veebis

Hispaania keel B1 veebis

Hispaania keel kesktasemele (B1)

E-õpe

Kui Sa oled hispaania keelt juba paar aastat õppinud, Kui Sa meie kodulehe testist said üle 80 punkti, Kui Sa soovid oma hispaania keele sõnavara suurendada ja rääkimisoskuse parandada, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KELLELE?

Kui Sa oled hispaania keelt juba paar aastat õppinud,
Kui Sa meie kodulehe testist said üle 80 punkti,
Kui Sa soovid oma hispaania keele sõnavara suurendada ja rääkimisoskuse parandada, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS VEEBIPÕHINE KURSUS TOIMUB?

 • Tundides osalemiseks peab sul olema internetiühendusega arvuti või nutitelefon. Enne kursuse algust saadame sulle e-kirja, milles on täpsed juhised tunniga liitumiseks ja programmi allalaadimiseks.
 • Kuna ZOOM võimaldab teha kuulamisülesandeid, vaadata videoid, jagada õppijaid paaridesse ja gruppidesse ning kontrollida kirjutamisoskust kõigile nähtava tahvli abil, ei erine ZOOM’i teel toimuv keeleõpe kuigi palju tavalisest grupiõppest. Aitame neil, kes keeleõpingutega juba algust on teinud, oma teadmisi ja oskusi edasi arendades järgmisele tasemele jõuda. Ehkki eemärgiks on arendada nii rääkimis-, kuulamis-, lugemis- kui kirjutamisoskust, paneme tunnitöös põhirõhu siiski rääkimisele. Kindlasti ei unusta me ka süstemaatilist grammatikaga tegelemist. Keelte õppimine, nii nagu meie seda näeme, ei toimu pelgalt lünki täites ja tabelites näpuga järge ajades, vaid pigem suuliselt harjutades, harjutades ja veelkord harjutades. Täiendame kursust videomaterjali ja interaktiivsete mängudega. Kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi (mini-dialooge, sõnavaramänge, rollimänge jne), et õppetöö oleks võimalikult efektiivne, tunnid huvitavad, mõtestatud ja eesmärgistatud. Kasutame kursusel ka ümberpööratud klassiruumi meetodi elemente. See tähendab, et õppijad saavad kodus õpetaja saadetud videoid vaadata ja kuulamistekste kuulata ning klassiruumis saab keskenduda peamiselt suhtlemisele, arutlemisele ja koos tegutsemisele.

KÄSITLEMISELE TULEVAD HISPAANIA KEELE B1 TASEME ÕPPEKAVA TEEMAD:

 1. Uued algused: Igapäevaelu sündmused. Töötaja. Töökoht ja töötingimused.
  Funktsionaalne keel: Eelistuse väljendamine. Aktiivne kuulamine.
  Keeleteadmised: Tegusõna mustrid (perífrasis). Täisminevik (pretérito perfecto) ja lihtminevik (pretérito indefinido). Tegevuste alguse, kestvuse ja lõpu väljendamine (desde, desde hace etc.)
 2. Homne päev: Milline on maailm aastate pärast? Muutuv maailm ja tulevikuprognoosid. Tulevikuplaanid.
  Funktsionaalne keel: Isiklike tulevikuplaanide kirjeldamine. Oletuste tegemine.
  Keeleteadmised: Lihttulevik (futuro imperfecto), sellega seotud keelekonstruktsioonidtingimuslaused (si, depende de), hüpoteesid tulevikusündmuste kohta.
 3. Tavad ja kombed: Tavad, kombed, normid ja kirjutamata reeglid Hispaanias. 
  Funktsionaalne keel: Keeldude ja kohustuste väljendamine.
  Keeleteadmised: Umbisikuline tegumood, määrsõnad (la mayoría, nadie, algún, ningún etc.), tegusõna soler.

Hispaania keele B1 taseme õppekava

Tee enne kursusele registreerumist ka hispaania keele test!

Kursuse maht:

30 ak tundi kontaktõpet (kogumaht 45 ak t)

Aeg:

Periood: 02.02 - 11.05

Aeg: N 15.30 - 17.00

Koolitaja:

Epp Kama

Hind:

147 € (Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.)

Õppematerjal:

Hind sisaldab õppematerjali.

Registeerumine suletud