Folkuniversitetet/Koolitused/Lai 30, Tartu/Inglise keel A2 vestluskursus grupp B

Inglise keel A2 vestluskursus grupp B

Inglise keele vestluskursus (A2)

Lai 30, Tartu

Kursus sobib Teile, kui saite meie kodulehel olevast inglise keele madalamast testist 60 - 79 punkti. Kursus on mõeldud nii neile, kes ei ole kaua keelega tegelenud, aga tahaks kunagi õpitut meelde tuletada, kui ka neile, kes tunnevad, et keelealaseid teadmisi on rohkem kui oskusi. Eriti oodatud on aga kõik, kes arvavad, et nad ei saa sellele kursusele tulla, sest "Ma ei oska ju inglise keeles vestelda!"

KELLELE?

Kursus sobib Teile, kui saite meie kodulehel olevast inglise keele madalamast testist 60 – 79 punkti. Kursus on mõeldud nii neile, kes ei ole kaua keelega tegelenud, aga tahaks kunagi õpitut meelde tuletada, kui ka neile, kes tunnevad, et keelealaseid teadmisi on rohkem kui oskusi. Eriti oodatud on aga kõik, kes arvavad, et nad ei saa sellele kursusele tulla, sest “Ma ei oska ju inglise keeles vestelda!”

KUIDAS?

Üritame selle kursusega pisut rooste läinud keeleoskust värskendada ja keelealased teadmised oskusteks muuta. Et tuleme kokku ja hakkame maast ja ilmast lobisema? … Tegelikult mitte. Aluseks võtame kõige vajalikumad vestlema inspireerivad teemad. Nende raames laiendame sõnavara, õpetame juurde lausekonstruktsioone, mille abil üht või teist mõtet väljendada. Ja teeme seda kõike suuliselt harjutades. Lisaks paneme vestluskursustel võrreldes üldkeele kursustega rohkem rõhku sellele, kuidas erinevates igapäevastes olukordades edukalt hakkama saada – Small Talk, you know
Kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi, mis teevad ühest vestluskursusest vestluskursuse – paari- ja grupitööd, arutelusid, dialooge, erineval viisil puuduva informatsiooni hankimist, sõnavaramänge, rollimänge, lauamänge jne – ühesõnaga kõike, mis paneb rääkima, rääkima ja veelkord rääkima!

KÄSITLEMISELE TULEVAD INGLISE KEELE A2 TASEME ÕPPEKAVA 3. MOODULI TEEMAD:

 • Töö ja puhkus: Igapäevategevused. Ametid ja töökohustused. Uni ja unistus.
  Funktsionaalne keel: Soovituste tegemine.
  Keeleteadmised: Kohustused ja soovitused (have to, should, jne).
 • Algused ja lõpud: Millal sa esimest korda …? Millal sa viimati …? Kuidas sa end tunned?
  Funktsionaalne keel: Info täpsustamine.
  Keeleteadmised: Ajaväljendid. Eessõnad.
 • Reisimine: Erinevat tüüpi reisid. Reisi planeerimine ja kirjeldamine.
  Funktsionaalne keel: Palved ja neile vastamine. Plaanid ja kavatsused.
  Keeleteadmised: will plaanide ja oletuste väljendamiseks.
 • Saavutused ja ambitsioonid: Internetiajastu head ja vead. Räägime eesmärkidest.
  Funktsionaalne keel: Eelistused.
  Keeleteadmised: Past Simple vs Present Perfect tehtu ja kogetu kirjeldamiseks.

Kursuse lõpuks on oluliselt suurenenud Su rääkimisjulgus ja soravus. Muuhulgas oskad ennast erinevates välismaal reisides erinevates situatsioonides tutvustada, viisakalt küsida, paluda, pakkuda, nõu anda ja küsida, infot täpsustada jne.
Kursus baseerub õppekomplektidel Cutting Edge 3rd ed, In Company ja Folkuniversiteteti õppematerjalidel.

Inglise keele A2 taseme õppekava

Tee enne kursusele registreerumist ka inglise keele test!

Kursuse maht:

54 ak t auditoorset tööd (kogumaht 80 ak t)

Aeg:

Periood: 02.02 - 04.05

Aeg: T / N 17.45 - 19.15

Koolitaja:

Liisa Meriste

Hind:

198 € / 189 € ((üli)õpilased ja 2020. a. sügisel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.

Õppematerjal:

Hind sisaldab õppematerjali

Registeerumine suletud